Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Hội Đồng Điều Hành

Văn pḥng Chủ Tịch – Chùa Khánh Anh

14 Ave, Henri Barbusse, 92220 Bagneux – France  Tel: (01) 46558444     Fax: (01) 47355908
Email: khanhanh@wanadoo.fr

Văn pḥng Tổng Thư Kư – Chùa Viên Giác

Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover – Germany. Tel: 0511 879630 Fax: 0511 8790963
Email: viengiactu@t-online.de   Homepage: http://www.viengiac.net

 ----------------------------------------------------------------------------

 Phật lịch 2547, Hanover ngày 20 tháng 8 năm 2003

 

VĂN THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI

 

Kính gửi:  Ḥa Thượng Thích Như Huệ – Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan

Đồng kính gửi: Thượng Tọa Thích Bảo Lạc – Tổng Thư  Kư Hội Đồng Điều Hành

 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính bạch Ḥa Thượng, Thượng Tọa cùng quư Đại Biểu tham dự Đại Hội

 Được biết GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan sẽ tổ chức Đại Hội Khoáng Đại kỳ II tại chùa Pháp Quang, Brisbane Tiểu bang Queensland từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2003 để bầu lại thành phần lănh đạo mới của Giáo Hội trong nhiệm kỳ tới.

Qua sự chỉ đạo của Ḥa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN Aâu Châu, chúng con (chúng tôi) xin kính gửi văn thư này đến Đại Hội, đặc biệt là Ḥa Thượng Hội Chủ và Thượng Tọa Tổng Thư Kư để biểu dương tinh thần lục ḥa, cộng trụ mặc dù chúng ta hành đạo ở khác châu lục; nhằm để chia xẻ những khó khăn khi gặp phải và chung vui khi Giáo Hội được phát triển kiện toàn.

Xin nhất tâm cầu nguyện cho Đại Hội được thành công viên măn và mọi thành viên trong GHPGVNTN Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan là những cây đại thọ chống đỡ ngôi nhà Phật Pháp và từ đó tỏa ra ánh quang huy để đi cứu đạo giúp đời theo tinh thần phụng sự cho tha nhân như Giáo Hội Mẹ tại quê nhà dưới sự lănh đạo của Đại lăo Ḥa Thượng Thích Huyền Quang và Ḥa Thượng Thích Quảng Độ đề xướng.

Kính nguyện

 Thừa ủy nhiệm Ḥa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng GPTƯ kiêm HĐĐH GHPGVNTN Aâu Châu

 Thích Như Điển
           Tổng Thư Kư

          (ấn kư)

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com