Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

Lời chúc mừng của ông Philip Ruddock.

Tổng Trưởng Di Trú và Đa Van Hóa Sự Vụ – Uùc

(đọc qua băng video trong lễ khai mạc

Đại Hội Giáo Hội PGVNTN HN ngày 30/8/03)

  

Kính chào toàn thể quư vị,

Tôi rất tiếc sáng nay không thể đến dự lễ khai mạc Đại Hội mà tôi muốn được chia xẻ một phần với GHPGVNTNHN. Tôi biết tầm quan trọng như thế nào đối với quư vị. Tôi hân hoan chúc mừng đại hội khoáng đại kỳ II của Giáo Hội được tổ chức tại Brisbane tuần này. Tuy nhiên tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Ḥa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ cũng như Thượng Tọa Thích Quảng Ba và quư vị lănh đạo Giáo Hội trong đại hội. Tôi cũng được biết các đồng viện của tôi tại quốc hội liên bang đến tham dự với quí vị, cũng như các dân biểu tại tiểu bang đại diện chính quyền địa phương cũng có tới dự nữa.

Thưa quí vị, những cơ hội như thế này thật hết sức quan trọng và tôi đặc biệt muốn nói đến Phật Giáo Việt Nam tại Úc đă đóng góp hữu hiệu vào đời sống xă hội chúng ta. Phật Giáo là tôn giáo lớn nhất đứng thứ nh́ và là tôn giáo phát triển nhanh nhất tại Uùc. Tôi biết rằng PGVN có một gia tài phong phú mà chỉ nh́n lại Huế, dĩ nhiên quư vị rất hănh diện lănh đạo Phật Giáo xuất sắc.

Trong tinh thần đó những người đến Uùc đa phần là người tỵ nạn, dĩ nhiên vẫn duy tŕ, và theo như tôi được biết quí vị theo sát những biến cố xảy ra tại Việt Nam. Trong mọi t́nh huống xấu và nhiều trường hợp khác của các nhà lănh đạo Phật Giáo. Nhưng những ai định cư tại Úc  trong ṿng 30 năm qua hay lâu hơn tự xem nước Úc  như là quê hương ḿnh. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói lên tầm quan trọng của họ như thế nào đối với nước Uùc.

Những người Việt cần mẫn tốt như quí vị hôm nay hiện đang sinh hoạt trong xă hội đa văn hóa chúng ta. Họ thành công trong học vấn, trong nghề nghiệp (như lănh vực thương mại) tôi thấy có nhiều người trẻ phục vụ các Bộ trong chiùnh phủ và lănh một trách nhiệm quan trọng giúp chính phủ.

Lẽ dĩ nhiên xă hội chúng ta trong đó có nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới, từ các tôn giáo khác nhau, và hẳn cũng khác nhau quốc tịch. Dĩ nhiên họ là những người có nền văn hóa đa dạng, trong khi họ đóng góp vào nước Úc và định cư ở đây để trở thành là người Úc. Họ không quên bản sắc của ho, song họ chia xẻ với mọi người. Nhưng họ phải làm sao quán thông luật pháp cũng như hiến pháp để chia xẻ. Và họ đồng ư thừa nhận rằng nếu chúng ta tới sống nơi bất cứ một xă hội nào phải thích nghi với các xă hội đó, như quí vị thể hiện quả là một sự bao dung mà quí vị phải cống hiến cho nguời khác. Điều này làm cho nước Úc là một xứ đặc biệt và nó cũng có nghĩa rằng quí vị là một thành viên trong đại gia đ́nh Úc Đại Lợi.

Tôi muốn cầu chúc quí vị phản ảnh đúng vai tṛ quan trọng của Phật Giáo nơi đời sống quư vị. Tôi muốn quư vị phản ảnh được những ǵ xảy ra đối với GHPGVNTNHN mà ở đó quí vị đang hợp lực  với các nhà lănh đạo tại Úc cũng như tại hải ngoại. Nhưng điều quan trọng hơn hết, tôi muốn chúc quí vị như những người Úc và thành thật cảm ơn quí vị đă góp phần xây dựng đất nước và tương lai Úc Đại Lợi.

Một lần nữa tôi xin lỗi không đến dự lễ được với quí vị. Cầu chúc quí vị được nhiều tốt đẹp. Tôi rất tiếc muốn đến nhưng không đến được, đáng lư ra tôi phải đến để chia xẻ trong những trường hợp như thế này. Nhưng tôi hy vọng rằng  lời chúc mừng này đủ cho tôi chia xẻ vài ư thô thiển với quí vị không những đối với Phật Giáo mà c̣n cùng với sự đóng góp của quí vị cho quốc gia này – Úc Đại Lợi là quê hương của quí vị nữa.

Chân thành đa tạ quí vị.

 

 

MESSAGE FROM OF HON PHILLIP RUDDOCK
Minister for Department of Immigration and Multicultural Affairs

 

 

Good morning ladies and gentlemen.

 

I’m sorry I can’t be with you this morning. I wanted to be able to play a part in the Congress of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation.  I know how important these occasions are for you.  I had the pleasure of being at your first conference and I know this is to be the inaugural biennial conference that you hold this week in Brisbane.  But I can send my greetings to your chair, the Most Venerable Thich Nhu Hue, and can I also acknowledge the Venerable Thich Quang Ba and the other religious leaders that are with you for this congress.  Can I also acknowledge my federal parliamentary colleagues I know, who are with you, as well as state parliamentary colleagues as well as representatives of local government.

 

I know that occasions like this, ladies and gentlemen, are very important for you and I want to commend particularly the Vietnamese Buddhists of Australia for their significant contribution to our Australian way of life.  Buddhism is the second largest religion, the fastest growing religion in Australia.  I know that the Vietnamese Buddhists in particular have a rich heritage, traced back to Hue and of course you have very significant religious leadership.

 

In the spirit of those who came to Australia, many as refugees, numbers of people of course remain behind, and I know you follow closely, events in Vietnam, the plight and circumstances of you religious leaders. But for those who have settled in Australia in the last 30 or so years and have made Australia their home – I just want to take this opportunity for making such an important commitment to Australia.

 

Vietnamese you people exceed extraordinarily well today in our multicultural society. They succeed in academia, they succeed in the professions (meaning in business). I’ve seen many such young people serve on government committees and accept important responsibilities in terms of assisting government.

 

Ours of course is a society which draws people from all over the world, from many different religions, many different nationalities. Of course they’re people who had quite divergent cultural experiences, yet when they make a commitment to Australia and settle here and become Australians. They don’t forget their roots and heritage; they share that with everybody else.  But, they do make the commitment to observe our laws; our parliamentary institutions are there to participate in. And they make a commitment to accept that if you’re going to live in a society and enjoy all its’ benefits, and you expect to be treated tolerantly; you must offer the same opportunities to all others.  It makes Australia a very special place, but it also means that you are part of this very special Australian family.

 

I want to wish you well as you reflect on the important role of your religion in your life. I want to wish you well as you reflect upon what is happening to the Unified Buddhist Congregation, in the way in which you work with your leaders, both here and abroad.  But most importantly, I want to wish you well as fellow Australians, and to thank you very much for the commitment you make to this nation and its future. 

 

I’m sorry again that I can’t be with you over this weekend.  Having shared so many occasions with you, I would have loved to have been able to come.  But I hope this message will enable me to share a few positive thoughts with you about not only to Buddhism, but about your contribution to this nation – Your home – Australia.  Thank you very much.

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com