Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

Phủ Thủ tướng Úc

Canberra

 

Thư chúc mừng
của Thủ Tướng Úc

về Đại hội Giáo  Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải Ngoại Úc Châu

 

Tôi rất hân hạnh gởi lời chúc mừng này vào dịp Đại Hội Khoáng Đại bốn năm đầu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi.

Đại hội Khoáng Đại là thời điểm thuận lợi để các phái đoàn đem bàn thảo những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Uùc, trong khi vẫn tiếp tục làm việc nhắm tới cống hiến sự an b́nh, ḥa hợp hơn trong cộng đồng nói chung.

Những cơ hội như thế này nhắc nhở chúng ta rằng nước Uùc là một quốc gia đa tín ngưỡng, dung hợp tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới. Tánh đa dạng của nước Uùc là một trong những đặc tính quan trọng nhất khi chúng ta phải đối phó với những thay đổi thế giới một cách nhanh chóng. Là một quốc gia, chúng ta tôn trọng mọi quyền công dân để duy tŕ và phát triển các tín ngưỡng và văn hóa cá biệt. Đây là một yếu tố rất quan trọng mà chúng ta đeo đuổi nhằm thăng hoa tánh bao dung và sự hiểu biết lẫn nhau.

Chúng ta hợp lực thành một khối chung đối với quốc gia chúng ta, nước Úc có hiến pháp dân chủ và luật pháp, cũng như "mọi người ai cũng có cơ hội đồng đều". Dịp này tôi có lời chúc mừng Đại Hội và bày tỏ sự biết ơn sâu xa với sự đóng góp vô giá và tuyệt vời của Cộng Đồng Phật Tử làm nở hoa cho xă hội đa văn hóa Uùc Đại Lợi.

Tôi kính lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và cầu chúc  tất cả quư đại biểu tham dự đại hội thành công.

 

Kư tên

John Howard

 

MESSAGE: NATIONAL CONGRESS OF THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF AUSTRALIA

 

I have great pleasure in providing this message on the occasion of the first quadrennial National Congress of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia.

 The National Congress is a time for delegates to discuss issues of importance to the Vietnamese Buddhist community in Australia, while continuing to work towards promoting greater peace and harmony in the broader community.

 Occasions such as these remind us that Australia is home to a diversity of faiths, encompassing all the world’s major religions. Australia’s diversity is one of our most important attributes as we face the challenges of a rapidly changing world. As a nation we respect the rights of citizens to maintain and develop their cultural and religious beliefs. It is one very important way in which we seek to promote tolerance and understanding. We are united by our common commitment to our nation, its democratic institutions and laws and a sense of a “fair go for all”. I welcome this opportunity to express appreciation for the significant and much valued contributions that the Buddhist community has made to the social and cultural development of Australia.

 I send my best wishes to the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and all those participating in the congress.

 John Howard

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com