Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

SBS Radio
The many voices of one Australia

14 Herbert Street

Artarmon NSW. 2064

Australia

 Tel: (61) (02) 9430 2828
Fax: (61) (02) 9438 1114
Internet: www.sbs.com.au

 

 

Kính gửi:

Thượng Tọa Thích Nhật Tân
Trưởng Ban Tổ Chức
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Road, Durack Qld. 4077

 

Kính bạch Thượng Tọa,

Thay mặt SBS Radio, hệ-thống phát-thanh đa ngôn ngữ và đa văn hóa của liên bang Úc Đại Lợi, chúng tôi xin kính gởi đến Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức cùng toàn thể Chư Tôn Đức lời chúc mừng nồng nhiệt và tâm nguyện chân thành để Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2, vào ngày 29-30-31 tháng 8 năm 2003, của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan được thành công viên măn.

 Sau 4 năm sinh hoạt kể từ Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 1 vào năm 1999, Giáo Hội đă phát triển không ngừng về mọi phương diện để đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng hương Phật tử và góp phần quan trọng vào sự phát triển văn hóa xă hội trong cộng đồng người Việt, trong tinh thần hợp tác với các giáo hội bạn. Giáo hội cũng đă và đang góp công sức vào nỗ lực chung nhằm bảo vệ đạo pháp và phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà. Ngoài cơ hội duyệt xét công tác và thành quả trong thời gian qua, Đại Hội kỳ 2 cũng thảo luận và biểu quyết đề án Phật sự 2003-07. Bởi vậy Đại Hội kỳ 2 nầy là mốc điểm quan trọng của Giáo Hội.  

Trong xă hội văn hóa đa nguyên Úc Châu, như dữ kiện thống kê dân số 2001 đă chứng tỏ, Phật Giáo đă trở thành tôn giáo thứ nh́, chỉ sau Thiên Chúa Giáo mà thôi. Với sự gia tăng nhân số Phật tử nhanh chóng nầy, các giáo hội Phật Giáo nói chung và riêng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vai tṛ trọng yếu tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

 Kính chúc Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo biểu từ các tự viện thuộc Giáo Hội, quí cư sĩ và Phật tử tham dự Đại Hội được vô lượng an lạc.

 

Trân trọng,

Lưu Tường Quang, AO
Trưởng Nhiệm SBS Radio – Australia

Sydney, ngày 28 tháng 8 năm 2003.

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com