Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan

 

Chúc Thư Kính Mừng Đại Hội

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính bạch Chư Tôn Đức,

 Trong không khí hân hoan của ngày khai mạc Đại Hội, chúng con được hân hạnh đại diện cho hàng Cư Sĩ Phật tử tại gia thành kính gởi lời chúc mừng đại hội và lời chúc sức khỏe thường an đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, quư quan khách và đồng hương Phật tử xa gần.

  Thời gian thắm thoát qua nhanh như bóng cau qua cửa sổ, mới đây Giáo Hội của chúng ta đă đi một nhiệm kỳ. Hồi tưởng laại, mới ngày nào chư tôn đức và đồng hương Phật tử nhóm Đại hội kỳ I tại Chùa Pháp Bảo, tiểu bang New South Wlaes. Thât vậy,  cách đây 4 năm, v́ một chướng duyên và lư do nội tại trong quá khứ, vào tháng 9 năm 1999, buộc ḷng chư Tăng Ni và Phật tử tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan  đứng ra thành lập một Giáo Hội thứ 2 tại Úc châu với danh xưng là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan để tiếp tục kế thừa truyền thống và sinh hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  tại quê nhà.

 Chúng con vô cùng hoan hỷ và hănh diện trong nhiệm kỳ 4 năm qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan là  một Giáo Hội uy tín và có tầm vóc quốc tế sánh vai cùng các Giáo Hội Phật Giáo tại các châu lục khác như  Châu Âu, Châu Mỹ..v.v..  trong các công tác Phật sự, từ thiện xă hội, đặc biệt là công cuộc ngoại vận đấu tranh để góp phần vào việc phục hồi Giáo Hội Mẹ tại quê nhà, cụ thể là nhị vị Ḥa Thượng Viện Tăng Thống Thích Huyền Quang và Viện Hóa Đạo HT Thích Quảng Độ. Kết quả cuối cùng chúng ta nhận được là nhị vị Ḥa Thượng đă được trả tự do và Giáo Hội Mẹ ở quê nhà cũng có những biến chuyển mới trong chừng mực. Hàng Phật tử chúng con vui mừng và lạc quan trong hạn chế. Hạn chế là v́ hiện tại Việt Nam đang bị một tập đoàn ác tâm nắm giữ quyền lực, nên 80 triệu đồng bào ruột thịt cùng Giáo Hội Mẹ tại quê nhà vẫn c̣n trong cảnh “ chim lồng,  cá chậu” vậy. 

Hôm nay Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II của Giáo Hội được tổ chức vào hạ tuần tháng 8 năm 2003 tại Chùa Pháp Quang, tiểu bang Queensland để cung cử ba cơ chế mới của Giáo Hội: Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành để thay cho 3 cơ chế đă măn nhiệm 4 năm (1999-2003)

Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan   kỳ II lần này nói lên sự nỗ lực trong tinh thần kế thừa mạng mạch của Chánh Pháp và cũng nói lên sự gắn bó rộng lớn để hiệp lực cùng các Giáo Hội bạn trên thế giới trong công cuộc yểm trợ cho Giáo Hội Mẹ tại quê hương Việt Nam sớm được phục hoạt và hoằng dương Phật Pháp mà nhiều thập niên qua bị tước đoạt cái quyền tự do ấy. Đồng thời tiếp tục phát triển Phật Pháp tại hải ngoại rộng lớn hơn để chúng sinh có cuộc sống an lạc và hạnh phúc.

Chúng con kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Thành phố Melbourne ngày 27 tháng 8 năm 2003 ( nhằm ngày 30-07-Quư Mùi, Kỷ niệm Lễ Vía Bồ Tát Địa Tạng)
Thay mặt hàng Phật tử tại gia,
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com