Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

Kính Mừng Đại Hội

  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.

Kính thưa quí đồng hương Phật tử.

 

Lời nói đầu tiên của chúng con là cầu xin Tam bảo gia hộ độ tŕ chư tôn đức Tăng ni cùng đồng bào đồng hương Phật tử tại Uùc Đại Lợi và Tân Tây Lan, pháp thể khương an, chúng sanh di độ. Đồng bào Phật tử sức khỏe dồi dào tu học tinh tấn để phụng sự Tam bảo và chấn hưng Phật pháp trên xứ người.

 Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đồng hương Phật tử. Hôm nay chúng con được hân hạnh cùng về đây để tham dự đại hội của GHPGVNTNHN tại Uùc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Sự hiện diện đông đủ của chư tôn HT, TT, ĐĐ, Tăng ni cùng đồng hương Phật tử, về dưới mái chùa Pháp Quang thân thương nầy, thuộc tiểu bang nắng ấm chan ḥa và t́nh tự để dự đại hội.

 Đại hội kỳ II của GHPGVNTNHN tại Uùc Đại Lợi và Tân Tây Lan, được khai mạc trong hoàn cảnh ly hương như thế nầy đă gợi lại trong ḷng người Phật tử VN chúng con không biết bao nhiêu kỷ niệm khi GHPGVNTN c̣n sinh hoạt b́nh thường trước năm 1975 tại quê hương VN.

 Sau biến cố bi thương 30-4-75 sự sinh hoạt của giáo hội đă bị ức chế hoàn toàn! Chư tôn đức hàng giáo phẩm cao cấp cũng như tăng ni, tín đồ đă bị trù dập đủ mọi h́nh thức phi nhân phi nghĩa; chia rẽ làm phân hóa hoàn toàn hệ thống tổ chức tu học của giáo hội nhằm mục đích tiêu diệt Phật Giáo Việt Nam giống như thập niên 1963, cho măi đến hôm nay vẫn chưa có điều ǵ đáng để gọi là hy vọng hay vui mừng.

 Sự vận động và không ngừng lên tiếng đ̣i hỏi của GHPGVNTNHN trên toàn thế giới để giáo hội tại quê nhà, để cho chư tôn, HT, TT, ĐĐ, tăng ni, nhất là nhị vị HT Huyền Quang, HT. Quảng Độ sớm được trả tự do. GHPGVNTN được phục hoạt trỡ lại, tài sản của GH trả lại như củ v.v. nhằm mục đích để góp phần xây dựng lại một xă hội, đạo đức bị suy đồi, đầy bất công, nạn tham nhũng, tệ nạn xă hội, gia tăng một cách trầm trọng khiến chánh phủ Việt Nam đang đứng trước một hoàn cảnh nan giăi để diệt trừ và lành mạnh hóa xă hội.

 Qua bao nhiêu sự vận động của GHPGVNTNHN từ Âu Châu, Mỹ Châu, Uùc Châu v.v. để đ̣i hỏi sự tự do cho giáo hội và nhị vị HT Huyền Quang, HT Quảng Độ sớm được tự do. Sự vận động ấy đă đem lại phần nào kết quả là nhị vị HT được giăi che,á nhưng vẫn c̣n bị kiểm soát và hạn chế sự sinh hoạt của quí ngài. Nếu GHPGVNHN lâu nay cứ vẫn giữ thái độ tự cô lập và yên lặng hoặc xem GH là của riêng ḿnh th́ đă không có cái ngày mà nhị vị HT lănh đạo GH tại quê nhà được chút tự do để làm tin mừng cho đồng bào Phật tử VN khắp nơi trên thế giới.

 Kính bạch chư tôn đức, đại hội kỳ II của GHPGVNTNHN tại Uùc Đại Lợi và Tân Tây Lan kỳ nầy cũng như kỳ I đă đem lại cho hàng Phật tử chúng con niềm hănh diện và tin tưởng vào sự lănh đạo của hàng giáo phẩm có đủ đức trí và hạnh nguyện để lănh đạo và duy tŕ sự sinh hoạt của GHHN ngày một thăng hoa hơn.

 Trước khi dứt lời chúng con xin thay mặt Phật tử Bảo Vương tự cầu chúc chư tôn đức sức khỏe dồi dào đạo hạnh viên mản, pháp thể khương an, đồng bào Phật tử VN, gia đ́nh hạnh phúc, tinh tấn tu học quyết tâm bảo vệ và duy tŕ chánh pháp.

 Cuối cùng, xin hồi hướng công đức đến cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Queensland ngày 30 tháng 8 năm 2003

 Kính lễ
Minh Đạo, Nguyễn Bá Phụng

 

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com