Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

Diễn Từ Chúc Mừng
 của Thủ Lănh Liên Đảng tại Queensland
Thượng Nghị Sĩ Lawrence Springborg

 

Kính gởi Ban Tổ Chức Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL và Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Quang vùng Durak, Thứ bảy, 30-08-2003.

 Thay mặt Liên Đảng Queensland, tôi cầu chúc Đại Hội và Đại Lễ Vu Lan của quư vị thành công viên măn.

 Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn của thế giới và giáo hội của quư vị. Tất cả chư tôn Ḥa Thượng, Thượng Tọa , Đại Đức, Tăng Ni và Nam Nữ Cư sĩ Phật tử, các vị lănh đạo tinh thần, các vị trụ tŕ thuộc 34 tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường tại Queensland, New South Wales, Victoria, Nam Úc, Tây Úc cũng như thành phố Auckland, New Zealand, đă cho thấy sức mạnh mà giáo hội của quư vị đạt được trong cộng đồng người Việt của chúng ta.

 Những thành viên của các cộng đồng Phật giáo VN đă có những đóng góp đáng kể cho tiểu bang Queensland và xă hội Úc. Với tôn chỉ ḥa b́nh, bao dung, đời sống giản dị và t́m cầu giải thoát, Phật giáo tiếp tục giành được sự ngưỡng mộ và cống hiến trong xă hội Tây Phương. Giáo lư của nhà Phật trong một chừng nào đó đă có sự tương đồng với nền tảng của văn hóa Úc là “ phóng khoáng”, bao dung và tôn trọng người khác.

 Liên Đảng cầu chúc cho các bậc lănh đạo tinh thần và các đại biểu đại hội thành công viên măn.

 Lời cuối, chúng tôi xin ghi lại đây lời dạy của Đức Phật : “ Tất cả mọi vật đều vô thường, các vị hăy tinh tấn lên để giải thoát”

 Trân trọng,

Lawrence Springborg

Thủ Lănh Đối Lập tại Queensland

   

 

MESSAGE FROM THE LEADER OF THE QUEENSLAND COALITION

 For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia-New Zealand’s National Inauguration Congress and Memorial (Le Vu Lan) Ceremony – Phap Quang Temple, Durak, Saturday, August 30, 2003.

  On behalf of the Queensland Coalition I wish you every success for your National Inauguration Conference and Memorial (Le Vu Lan) Ceremony.

 Buddhism is one of the world’s great religions and your congress, with Most Venerable, Venerable Monks and Nuns, Members of the Sangha Council, Spiritual Leaders and Abbots from 34 institutes, monasteries and temples in Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and West Australia as well as from Auckland, New Zealand, shows its strength in our Vietnamese communities. 

Members of our Vietnamese Buddhist communities have made a significant contribution to Queensland and to Australian society. With its principals of peace and tolerance, of leading a simple life and seeking enlightenment, Buddhism continues to gain respect and devotees in western societies such as ours. The principles of Buddhism have much in common with Australian society which is also based on ‘openness’, tolerance and respect for others. 

The Coalition wishes all spiritual leaders and delegates every success for the conference.

 In the words of your great teacher: 

 'All things are impermanent - strive on with diligence!' 

 Lawrence Springborg
Leader of the Opposition
Leader of the Queensland Nationals

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com