Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ I I
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN

-----------------

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

 

Kính thưa Chư Tôn Ḥa Thượng, Thuợng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni

Kính thưa quí vị lănh đạo tinh thần các Tôn Giáo

Kính thưa quí đại diện Hội Đoàn và quí quan khách

Kính thưa chư vị Phật tử

 

Kính thưa Quí Vị,

Được thơ mời của Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, được sự ủy nhiệm của Cao Đài Giáo Hải Ngoại, của Hội Đồng Cao Đài Giáo Uùc Châu và của Cơ Quan liên lạc Cao Đài Hải Ngoại, chúng tôi hân hạnh đến tham dự cùng chư vị Lễ Khai Mạc Đại Hội và Đại lễ Vu Lan ngày hôm nay.

Thay mặt cho Hội Đồng Chức Sắc và Niên Trưởng Cao Đài Giáo Hải Ngoại, chúng tôi trân trọng gởi đến chư Quí Vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất của chúng tôi và cầu chúc tất cả chư vị luôn được thân tâm thường lạc.

Kính thưa Quí Vị,

Tháng 12 năm 1992, tất cả các Thánh Thất, Cơ Sở Cao Đài tại hải ngoại đă về tham dự Đại Hội Cao Đài Hải Ngoại lần thứ nhất tại California Hoa Kỳ và đă h́nh thành một tổ chức Đạo với danh xưng là Cao Đài Giáo Hải Ngoại hoạt động dựa trên 2 điều tin nhận căn bản  như sau:

1.      Tin nhận Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là Cha chung của nhân loại và là Thầy chung của tín đồ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

2.      Đồng tin nhận các Tôn Giáo có cùng một nguồn cội phát sanhh nơi Đức Thượng Đế v́ sứ mạng cứu thế.

Tại Hoa Kỳ, Cao Đài Giáo Hải Ngoại từ ngày thành lập đă sát cánh với các Tôn Giáo bạn trong mục tiêu cứu độ chúng sanh và bảo tồn đạo pháp, trong tổ chức có tên là Hội Đồng Hợp Tác với các Tôn Giáo Việt Nam , gọi tắt là Hội Đồng Liên Tôn.

Tại Uùc Đại Lợi, tuy chưa có một tổ chức liên tôn nào được vinh danh, nhưng dựa trên tinh thần mở rộng liên giao của các Tôn Giáo Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi ngày sự liên hệ giữa các Tôn Giáo sẽ tốt đẹp và chặt chẽ hơn.

Kính thưa Quí Vị,

Hôm nay Quí Giáo Phẩm và chư Phật Tử mở Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II tại Brisbane nhằm củng cố và phát huy Phật Pháp, chúng tôi cầu chúc Đại Hội thành công và ước mong sự liên lạc giữa Quí Giáo Hội và Cao Đài Giáo Hải Ngoại ngày một tốt đẹp và gần gũi hơn.

Xuyên qua sự phát triển nhanh chóng cơ sở của Quí Giáo Hội tại Brisbane – chùa Pháp Quang – dưới sự lănh đạo hữu hiệu và đầy nhẫn nại của Đại Đức Thích Nhựt Tân, chúng tôi chắc chắn rằng rồi đây chư Phật Tử sẽ có đầy đủ mọi tiện nghi vật chất để viên măn con đường tu học. Chúng tôi chúc mừng quí Giáo Hội và riêng Đại Đức Thích Nhựt Tân.

Trước khi dứt lời, một lần nữa chúng tôi kính chúc Quí Vị hiện diện hôm nay thân tâm luôn luôn thường lạc.

 

Nam mô cao Đài tiên  Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng kính chào quí vị,

 Giáo sĩ Thông Huyền Quang

Phó Chủ Trưởng đặc trách ngoại giao của Hội Đồng Chức Sắc & Niên Trưởng CĐGHN
       Kiêm Chủ Trưởng Cơ Quan Liên Lạc Cao Đài Hải Ngoại

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com