Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

  

Thư Chúc Mừng
của Lănh Tụ Đối Lập Liên Bang
The Hon SIMON CREAN MP

 

Chào mừng Đại Hội Khoiáng Đại của Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

 

Thay mặt Đảng Lao Động tại Quốc Hội Liên Bang, tôi kính gởi lời chúc mừng nồng nhiệt đến quư Giáo Hội trong dịp Đại Hội Khoáng Đại mỗi bốn năm nầy.

 Từ ngày thành lập sơ khởi hơn 20 năm qua, người Phật tử Việt Nam tại Úc đă tiếp tục đóng góp rất nhiều cho quốc gia nầy.

 Các co sở Tự, Viện của quư Giáo Hội khắp nơi trên Úc đă tích cực tham gia công tác phát triển cộng đồng, giáo dục, văn hóa, từ thiện và an sinh xă hội đồng thời quảng bá giáo lư ḥa b́nh, nhân ái trong xă hội đa văn Úc đại lợi.  

Nhân cơ hội nầy, tôi xin chào mừng quư đại biểu và xin tạ lỗi đă không thể tham dự Đại Hội mà tôi đoan chắc là sẽ thành công rực rỡ.

Tôi tin là tại mọi diễn đàn thảo luận về các vấn đề và những thử thách đất nước đa văn chúng ta đang trải qua, tính quân b́nh giữa các quan điểm của chính phủ và đối lập cần được có cơ hội cùng lúc bày tỏ. Tôi xin hoan nghênh quư Giáo Hội đă tạo điều kiện để có được một đại hội mang tính đa phương như vậy.

 Hơn lúc nào hết, t́nh thế hiện nay đ̣i hỏi nước Úc phải tái xác quyết niềm tin vào chính sách đa văn và dấn thân mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng xă hội đa văn. Nhờ đó quốc gia Úc chúng ta sẽ to lớn hơn, tốt đẹp hơn và dung ḥa hơn.

 Tôi biết ơn đă được cho cơ hội gởi lời tán dương quư Giáo Hội trong dịp nầy, và một lần nữa kính chúc Đại Hội thành tựu viên măn trong việc mừng đón các thành tựu xuất sắc của ḿnh.

 Melbourne 21/8/2003

 

 ****

 

MESSAGE FROM THE LEADER OF THE OPPOSITION
THE HON SIMON CREAN MP

 

NATIONAL CONGRESS of the UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF AUSTRALIA 

On behalf of the Australian Federal Parliamentary Labor Party I extend my warmest wishes to the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia as you come together for your first quadrennial national congress. 

Since the creation of your organisation 20 years ago, Vietnamese Buddhists have made a significant and ongoing contribution to the Australian community. 

Temples Australia wide actively engage in community development, education, charity, cultural and social welfare activities while promoting tolerance and commpassion in multicultural Australia.

 I congratulate the Unified Vietnamese Buddhist on this auspicious occasion and I apologise that I was unable to attend what I am sure will be a valuable and highly successful event. 

I believe it is essential that all Autralians have access to impartial and balanced forums to discuss the issues and challenges facing multicultural Australia and I congratulate you all for facilitating such important dialogue.

 Today, more than ever, Australia needs to reaffirm its belief in, and commitment to, multiculturalism. We will be a bigger, better and more harmonious country if we do.

 I amd grateful for the opportunity to congratulate you on this notable occasion and I wish you all the very best as you celebrate this outstanding achievement.

 MELBOURNE
AUSGUST 21, 2003

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com