Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – QUEENSLAND CHAPTER
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TIỂU BANG QUEENSLAND
2709 IPSWICH ROAD (PO BOX 3056 ) DARRA 4076 – PHONE: (07) 3375 5700 & 3375 6036 – FAX: (07) 3375 5700

 

 

THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ÚC CHÂU KỲ 2
CHÙA PHÁP QUANG , BRISBANE, 29/8 – 31/8/2003

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Uùc Châu, tiểu bang Queensland, hân hoan vùng với các đồng hương, đặc biệt là những đồng hương Phật Tử, tại tiểu bnag Queensland kính chào mừng chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni cùng tất cả đồng hương Phật Tử ở khắp nơi về Brisbane để tham dự Đại Hội Phật Giáo Uùc Châu kỳ 2, đưọc tổ chức tại chùa Pháp Quang, Durack, vào cuối tháng 8 năm 2003.

 Đây là lần đầu tiên Đại Hội Khoáng Đại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan được tổ chức tại thành phố Brisbane, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh và vững chắc của Giáo Hội nói chung, và của chùa Pháp Quang nói riêng, tại tiểu bang Queensland.

 Đọc qua chương tŕnh của Đại Hội, chúng ta có thể nhận thức ngay được tầm ảnh hưởng mà Đại Hội sẽ có đối với những công tác Phật sự trong giai đoạn sắp tới.

 Gần nay, tin tức từ trong nước cho biết Chủ Tịch nhà nước đă đến tiếp xúc với Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Huyền Quang. Sau đó, đầu tháng 5/2003, Ḥa Thượng đă rời Hà Nội, trờ về Huế và sau đó, về Sài G̣n để thăm vấn Ḥa Thượng Thích Quảng Độ cùng các chư tăng ni ở đây.

 Nhà cầm quyền đă không bỏ lỡ cơ hội để tuyên truyền rằng đây là chỉ dấu của một bước tiến trong mối quan hệ giữa họ và các vị lănh đạo thuộc Giáo Hội Phật Giáo. Những người dễ tính, dầu có chấp nhận vở tuồng "nới lỏng" của nhà cầm quyền CSVN đi nữa, cũng phải tự đặt cho ḿnh câu hỏi "V́ sao có sự thắt chặt, kềm chế lúc ban đầu?". 

Tôn giáo là đời sống tâm linh của con người. Tôn giáo khuyên khích con người hướng thiện và tránh ác. Các đồng hương có cơ hội về thăm quê nhà đă phải dồng ư với nhận xét rằng xă hội Việt Nam ngày nay gần như đă hoàn toàn phá sản về mặt tinh thần. Tham nhũng, x́ ke, măi dâm, trộm cướp v.v..., tệ nạn th́ đầy dẫy mà người cầm quyền th́ vẫn chủ trương "Tiền ông bỏ túi, sống chết mặc bây". Do đó, hơn lúc nào hết, tôn giáo càng trở nên quan trọng hơn trong việc gây dựng lại một xă hội Việt Nam mà chúng ta đă quen biết thuở xưa, khi đạo đức con người được đặt ở vị trí cao hơn là những giá trị vật chất.

 Phật Giáo là tôn giáo với số tín đồ đông nhất ở Việt Nam. Vào thời đại nào cũng vậy, Phật Giáo giữ một vai tṛ rất quan trọng trong việc xây dựng và bồi đắp nền tảng tâm linh, đạo đức và xă hội của nước Việt Nam.

Nh́n từ quan điểm Cộng Đồng, những sinh hoạt của đồng hương Phật Tử, với sự khuyến khích và hướng dẫn từ các bậc tăng ni, luôn luôn là những yếu tố cần thiết để tạo nên sắc thái phong phú và đa dạng cho cộng đồng ngựi Việt chúng ta.

 Từ những Đại Lễ Phật Giáo, đến những buổi tụng niệm thường xuyên hàng tuần, đến các lớp Việt ngữ, các sinh hoạt của Gia Đ́nh Phật Tử, tất cả đều là các đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục duy tŕ và phát huy những nét chính của t́nh tự dân tộc Việt Nam, giói thiệu đến các  cộng đồng, bản sắc của văn hóa chúng ta.

 Cộng Đồng Người Việt Tự Do Uùc Châu, tiểu bang Queensland, chân thành chúc mừng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan về những thành đạt đă thu hoạch được trong hơn 20 năm qua và kính chúc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II của Giáo Hội sẽ được thành tựu viên măn.

 Trần Hưng Việt
(Chủ Tịch)

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com