Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia

PO Box 719 Mt. Lawley WA  6929

Tel: 0500 88 88 00    
Email: cdnvtduc@hotmail.com

 

 

Tỳ Kheo Thích Nhật Tân
Trưởng Ban Tổ Chức
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II
GHPGVNTNHNUTTL

29  Tháng Tám, 2003


 

 

Kính thưa Tỳ Kheo Thích Nhật Tân

 Trong lúc Phật Giáo đang bị đàn áp trù dập trong nước bởi chế độ độc tài của Đảng CSVN, th́ Phật tử mọi nơi ở hải ngoại cần phải dốc sức xây dựng và phát triển Phật Giáo ở hải ngoại để nuôi dưỡng, duy tŕ Giáo Hội, và để tiếp tục con đường phục vụ xă hội cao quư của Phật Giáo. Trong sứ mạng đó, người Phật tử ở Úc và ở Tân Tây Lan có được sự hướng dẫn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc - Tân Tây Lan. 

V́ thế, Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II này được mọi người trông mong sẽ có những thành công to lớn trong việc tiếp tục tạo ra môi trường chia xẻ cảm thông và phát triển Phật sự để phục vụ Phật pháp, Phật tử, vă xă hội, trên căn bản đă được Đại Hội I đặt ra. 

Vậy, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu xin kính chúc Ban Tổ Chức và mọi quư tham dự viên thành công mỹ măn trong trọng trách này.

 Là cơ cấu đại diện của cộng đồng, CĐNVTD mong mỏi được tiếp tục làm việc với quư chư tôn đức trong tương lai trong trách vụ chung, đó là phục vụ cộng đồng tại Úc, trong tinh thần hỗ tương, tương kính như từ trước đến nay.

 Kính

 Đoàn Việt Trung
Chủ Tịch
Thay mặt Ban Chấp Hành


 

 

Dear Abbot Thich Nhat Tan

 

While the Buddhist Church is being oppressed and discriminated against in Vietnam by the despotic Communist Party regime, all overseas Buddhists must redouble their effort to build and develop the Church overseas to maintain and develop it, so that the Church can continue its role of serving society. In that task, Buddhists in Australia and New Zeland are guided by the Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc - Tân Tây Lan.

 Therefore, everyone is looking forward to this 2nd Conference to have great successes in continuing to build the environment for mutual exchanges and understanding, and to further develop to serve the Buddha's teachings, the Buddhist community, and society in general, on the basis already developed by the 1st Conference.

 Thus, we respectfully send our best wishes to the Organising Committee and all Conference attendees, and trust that you will make high achievements in this important Conference.

 As the community representative body, the VCA hopes that we will continue to work with the Buddhist leadership in the future in our common goal, that is to serve our community, in the spirit of mutual assistance and respect, as always have been in the past.

 Sincerely

 Trung Doan
Federal President
on behalf of the Executive Committee


 

 


 

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com