Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 
TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

---o0o---

 

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
nhiệm kỳ 2003- 2007:

Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn
ḤaThượng Thích Như Huệ
Ḥa Thượng Thích Bảo Lạc
Thượng Tọa Thích Tịnh Minh
(Chánh Thư Kư)
Thượng Tọa Thích Quảng Ba
Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Thượng Tọa Thích Trường Sanh
Thượng Tọa Thích Bổn Điền
Thượng Tọa Thích Nguyên Trực

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com