Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 
TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

---o0o---

 

Hội Đồng Điều Hành
nhiệm kỳ 2003- 2007

 

Hội chủ: HT Thích Như Huệ
Phó Hội chủ Nội vụ: HT Thích Bảo Lạc
Phó Hội chủ Ngoại vụ: TT Thích Quảng Ba
Phó Hội chủ kế hoạch: TT Thích Phước Nhơn
Phó Hội chủ đặt trách Tân Tây Lan: TT Thích Trường Sanh
Tổng Thư kư: TT Thích Nhật Tân
Phó Tổng Thư kư: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Phổ Huân
Chánh thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Tâm Lạc,
Phó Thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Bảo Trường
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Bổn Điền
Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Nguyên Trực
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ (trực thuộc Tổng Vụ Tăng sự):
Ni trưởng Thích Nữ Phước Trí
Phó Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Chơn Đạo
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : HT Thích Bảo Lạc
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Tâm Phương
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: Sc Thích Nữ Bảo Sơn
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ hoằng pháp: ĐH Đồng LoạiTrần Nguyên Trung
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: TT Thích Trường Sanh
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Thông,
 Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐH Lâm Như Tạng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh niên GĐPT: TT Thích Phước Nhơn
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ TN GĐPT: ĐĐ Thích Nguyên Tạng;
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ TN GĐPT: ĐH Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xă hội: TT Thích Quảng Ba
Tổng Vụ Phó Tổng vụ Từ Thiện Xă hội: TT Thích Tịnh Đạo
Tổng Vụ Phó Tổng vụ Từ Thiện Xă hội: Nt Thích Nữ Chơn Đạo
Tổng Vụ Phó Tổng vụ Từ Thiện Xă hội: Sc Thích Nữ Thành Liên
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : TT Thích Như Định
Tổng Vụ Phoù Tổng Vụ Tài chánh: ĐĐ Thích Phổ Hương
Tổng Vụ phó Tổng Vụ Tài chánh: Sc Thích Nữ Bảo Sơn
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư sĩ: TT Thích Quảng Nghiêm
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư sĩ : Sc Thích Nữ Nguyên Khai
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ:  TT Thích Tâm Minh
Tổng Vụ phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Như Định
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Phổ Hương.

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com