Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 
TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

---o0o---

 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

 

Ḥa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)

Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

 

Ḥa Thượng Thích Hộ Giác (USA)

Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

 

Ḥa Thượng Thích Thuyền Ấn (USA)

Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN

 

Ḥa Thượng Thích Huyền Vi (France)

Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN
Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới


Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn (Australia)

Đồng Sáng lập viên GHPGVNTN Úc Châu – Tân Tây Lan
Viện Chủ Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự

 

Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan (USA)

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

 

Ḥa Thượng Thích Minh Tâm (France)
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Âu Châu
Viện Chủ Chùa Khánh Anh, Paris

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com