Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand

Hội Đồng Điều Hành
Văn Pḥng Hội Chủ – Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013 – AUSTRALIA. Tel: (08) 8447 8477. Fax: (08) 8240 1758
Văn Pḥng Tổng Thư Kư – Chùa Pháp Bảo.
154 Edensor Road, St. Johns Park, NSW 2176 – AUSTRALIA. Tel: (02) 9610 5452. Fax: (02) 9823 8748

 

 

 

Diễn văn khai mạc Đại Hội khoáng đại kỳ II
của GHPGVNTN HN tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

 

-     Kính bạch Chư tôn Thiền đức

-         Kính thưa Vị Đại diện Thủ Tướng

-         Kính thưa Bà Julie Attwood đại diện Thủ Hiến Tiểu Bang Queensland

-         Kính thưa Quư vị Chủ tịch Cộng đồng, Hội đoàn, Đoàn thể

-         Kính thưa quí vị Đại biểu

-         Kính thưa Quư Đồng hương và chư Phật tử.

 

Đức Phật ra đời mang tuệ giác và giải thoát đến với cơi đời khổ đau dục nhiễm này. Đạo Phật là đạo từ bi, khoan dung và b́nh đẳng. Giáo đoàn hay Tăng đoàn là hàng đệ tử xuất gia của Phật sống ḥa hợp, tĩnh thức và phụng sự tha nhân. Giáo Hội là một thực thể kết hợp hài ḥa giữa giới Tăng sĩ và Cư sĩ nhằm bảo vệ, duy tŕ và phát huy đạo pháp trong xă hội loài người.

Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợị - Tân Tây Lan tiếp nối sứ mạng của Giáo Hội PGVNTN truyền thống lâu dài tại quốc nội. Sứ mạng cao cả đó là hoằng pháp lợi sanh đem lại an lạc và phúc lợi cho con người không phân biệt màu da, chủng tộc, phái tính, như phần mở đầu bản Hiến Chế có ghi rơ:

“Kế thừa hai ngàn năm truyền thống ḥa b́nh, an lạc, giải thoát của đạo Phật, người Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nguyện thực hiện lư tưởng  phục vụ dân tộc và nhân loại”.

Muốn đạt được mục đích đó, Giáo Hội đă và đang từng bước vững chắc thực hiện những Phật sự trọng yếu như:  

-Thiết lập cơ sở: có thể nói sau một phần tư thế kỷ (25 năm) định cư tại Úc, và trong ṿng từ 5 tới 10 năm trở lại đây, Giáo Hội đă thiết lập được trên 30 cơ sở Tự viện trên toàn liên bang Úc Châu và Tân Tây Lan. Những cơ sở nầy là nơi tu học, lễ bái cho  hàng Phật tử thuộc mọi sắc tộc, và đồng thời cũng là nơi hành đạo của chư Tăng Ni hay nơi đào tạo nhân sự cho Giáo Hội để cung ứng nhu cầu Phật sự ngày càng phát triển lớn mạnh. 

-Hướng dẫn tu học: Đà tu học của Tăng, Ni và Phật tử có phần tiến triển rơ rệt so với trước. Được vậy là nhờ sự nỗ lực dấn thân không biết mỏi mệt của cả hai giới xuất gia và tại gia. Chẳng hạn, Giáo Hội tổ chức những khóa tu ngắn hạn hoặc dài hạn cho người Phật tử; những khóa an cư kiết hạ cho chư Tăng, Ni trong nhiều năm qua đạt được hiệu năng đáng khích lệ và hănh diện.

 -Đào tạo Tăng tài: Cán bộ lănh đạo là ṇng cốt của tổ chức Giáo Hội. Phải nói về điểm này là phần yếu kém thấy rơ, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy vậy, Giáo Hội vẫn đang cố gắng hoàn thiện tổ chức bằng cách bảo lănh thêm nhiều thầy Giáo Thọ từ Việt Nam hoặc qua diện du học đến từ các quốc gia khác. Cũng nhờ Bộ Di Trú và Nhân Dụng Úc có chính sách di dân mở rộng cho diện tôn giáo, nên hiện tại số lượng Tăng Ni định cư lâu năm có phần ít hơn những vị mới đến sau theo diện nhân sự về tôn giáo (religious worker). Theo dự án, trong tương lai gần Giáo Hội nhắm tới mở các trường trung đẳng, cao đẳng hay đại học Phật Giáo để đào tạo các giáo thọ (giảng sư) Phật học, hiện đang là một nhu cầu cấp thiết hàng đầu. 

-Về tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt  Nam: Đây là một xứ tự do, không ai thưa kiện về việc đàn áp tôn giáo hay nhân quyền, nhưng tại Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, điển h́nh là nhị vị Ḥa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ đă bị khống chế, tù đày từ nhiều năm qua. Riêng trường hợp Ḥa Thượng Quảng Độ mới vừa được nhà nước giải chế ngày 27/6/2003 sau 2 năm quản chế; và Ḥa Thượng Thích Huyền Quang cũng được nới lỏng kể từ tháng tư năm 2003 đến nay. Quư HT Huyền Quang, Quảng Độ có một phần tự do không phải đơn phương có được mà do Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại mà trong đó có GHPGVNTNHN tại UĐL – TTL yêu cầu các chính phủ yêu chuộng tự do trên thế giới, như Úc Đại Lợi, can thiệp với chính quyền Hà Nội. Đây là một Phật sự quan trọng mà Giáo Hội đă, đang đeo đuổi từ nhiều năm nay.

Một nhiệm kỳ 4 năm qua, Giáo Hội đă được sự yểm trợ nhiệt t́nh của chư Tăng Ni và đồng hương Phật tử và nhất là chính quyền các cấp của Úc Đại Lợi. Nhờ đó nhiều Phật sự mang tầm vóc quốc tế đă được giải quyết tốt đẹp trong tinh thần hợp tác hiểu biết.

Xin thay mặt Hội Đồng Điều Hành, với tư cách Hội Chủ, chúng tôi vô cùng tri ân chư Tôn Đức Hội Đồng Chứng minh, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, chính phủ liên bang và tiểu bang Úc Đại Lợi; quư Cộng Đồng, Đồng hương và chư Phật tử, nhất là Ban Tổ Chức Đại Hội đă tích cực vượt qua mọi khó khăn để đạt đến thành tựu như hôm nay. Quư vị đă yểm trợ nhiều mặt, và mong rằng Giáo Hội cũng sẽ đón nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của quư vị như từ trước trong các nhiệm kỳ tới.

Trân trọng,   
 Ngày 30 tháng 08 năm 2003
Hội chủ,
HT Thích Như Huệ

 

 

***

Speech at the opening of the Second General Congress of the
Unified Vietnamese Buddhist Congregation
 in Australia  & New Zealand

  Members of the Sangha
 
The Honourable Philip Ruddock, Federal Minister for Immigration,
 The Honourable Peter Beattie, Premier of Queensland
 Presidents and Leaders of Community Organisations
 Fellow countrymen and women, Fellow Buddhists

The Buddha came into this world and brought enlightenment and salvation from suffering and desire. Buddhism is the Way of Compassion, Tolerance and Equanimity. The Clergy, that is the Sangha, are those who have entered a Buddhist vocation to live in harmony, mindfulness and altruistic service. The Congregation is an harmonious union of the Sangha and the Laity aimed at maintaining, protecting and developing the Dharma in human society.

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand continues the task of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation with its longstanding traditions of in our home country. That supreme task is to propagate the Dharma for the benefit of all, bringing peace and happiness to all people irrespective of race, colour or gender, as is defined clearly in the preamble of our Constitution:

"Inheriting a Buddhist tradition of 2000 years of peace, tranquillity and liberation, Vietnamese Buddhists are committed to the ideal of serving Vietnamese people and humankind"

In order to fulfil this aim, step-by-step the Congregation continues to put the following fundamentals into effect:-

Establishing Institutions: It could be said that after a quarter of a century of settlement in Australia, and within the past five to ten years, the Congregation has established more than 30 institutions throughout Australia and New Zealand. These institutions are places where Buddhists of all ethnic groups can study the religion and worship, while at the same time they are places where our Monks and Nuns can practise the Way and, in order to satisfy the Congregation's increasing needs, provide training for novices.

Directing Religious Studies: There has been some clear progress in Religious Studies for Monks, Nuns and Laity compared to previous times. This has been achieved through the untiring efforts of both the Sangha and the Laity. For example, the Congregation has organised short and long retreats for Buddhists; and Annual Retreats for Monks and Nuns over many years have achieved effectiveness worthy of encouragement and satisfaction.

Sangha Recruitment and Training: Leaders are the cornerstone in the CongregationƠs organisation. It must be said that, for many different reasons, this is clearly a deficiency. Nevertheless, the Congregation continues to strive to improve the situation by sponsoring many more religious teachers from Vietnam or as foreign students from other countries. We are also requesting the Australian Departments of Immigration and Employment to open up migration policy with respect religions, because the present number of Monks and Nuns who have settled here for many years is less than those who have recently arrived as religious workers. There is a proposal for the Congregation to aim at opening intermediate or graduate schools or a Buddhist University in the near future to train Buddhist teachers, who are in desperate need.

Religious Freedom and Human Rights in Vietnam: We are in a free country;  no one suffers under religious persecution or human rights violations; however, in Vietnam, the Unified Vietnamese Buddhist Congregation is suffering Đ the cases of the two Maha Theras, Thich Huyen Quang and Thich Quang Do, are typical: for many years they have been persecuted and imprisoned. In the case of Maha Thera Thich Quang Do, He has only recently been released (27/6/2003) after two years parole, while Maha Thera Thich Huyen Quang has also had His situation eased since April 2003. That these two Most Venerable Monks now have some measure of freedom was not through some unilateral action, but through the efforts of Unified Vietnamese Buddhist Congregations overseas, among them our Congregation in Australia and New Zealand, which have lobbied freedom loving governments around the world, including the Australian Government, to intervene with the Hanoi authorities. This is an important task that this Congregation has been involved in for many years now.

One quadrennium has passed and the Congregation has received strong support from members of the Sangha and the Laity as well as from all levels of government in Australia. As a result many tasks which have had international significance have been successfully completed in a spirit of coĐoperation and understanding.

On behalf of the Executive Council, and as the Head of the Congregation, we are immeasurably grateful to the Board of Patrons, the Central Sangha Council, the Federal and State Governments of Australia, Community Organisations, Fellow countrymen and women, Fellow Buddhists and, most particularly, the Congress Organising Committee for your strenuous efforts in making today a success. You have provided support in so many ways, and we hope that the Congregation will also be able to live up to that help and coĐoperation in the next quadrennium.

Respectfully Yours                                                                                30th August 2003

Head of Congregation

Maha Thera THICH NHU HUE

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com