Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER
1978 Rue Parthenais, Montréal, QC. H2K-3S3, Tel: (514)  525-8122 Canada.

 

Số 1205/VP/TT                                   Phật lịch 2547

Tổ Đ́nh Từ Quang, ngày 28 tháng 07 năm 2003

 

THƯ CHÚC MỪNG

 

Kính gửi: Chư tôn Ḥa Thượng, chư Thượng Tọa,

                Đại Đức Tăng, Ni cùng chư vị Phật tử trong

                Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

                Úc Lợi và Tân Tây Lan.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính bạch Quư Ngài

Kính thưa Quư vị,

 Tôi thành thật cảm ơn Thuợng Tọa Thích Bảo Lạc, Tổng Thư Kư Giáo Hội đă hoan hỷ cho tôi biết, Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II của Giáo Hội vào ngày 29 đến 31 tháng 08 năm 2003 tại chùa Pháp Quang, Brisbane, Queensland, Australia.

Từ phương xa, tôi xin trân trọng kính lời chào mừng chư tôn Ḥa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni cùng chư Phật tử trong Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

Thấm thoát đă tới Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II của Giáo Hội. Thời gian qua mau, tuổi đời chồng chất, nhưng việc đạo, việc đời vẫn chưa để cho ai được an tâm. Đất nước chưa thoát khỏi ách nạn Cộng sản, Phật Giáo chưa giành lại được quyền tự do, bất cứ phương sở nào, chúng ta đều phải hướng về dân tộc và đạo giáo tại Việt Nam.

Giáo Hội Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, mặc dù gặp nhiều chướng duyên buổi ban đầu, nhưng với sự cố gắng không ngừng của chư Tôn Đức, chư Phật tử, khó khăn đă vượt qua và nhiều công tŕnh đă được xây dựng. Tôi xin được chia vui cùng Quư Ngài và Quư vị.

Tân Hội Đồng Điều Hành sẽ được bầu cử trong Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II này. Tôi hy vọng với những bậc tài đức lỗi lạc trong Tân Hội Đồng, không những tiếp nối những công tŕnh đă xây dựng, c̣n khai triển và phát triển hơn nữa về mọi mặt, hầu chung góp vào việc xóa bỏ quốc nạn và pháp nạn tại quê nhà, đem lại an b́nh, thịnh vượng, tự do thực sự cho tất cả.

Kính nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ Đại Hội thành công viên măn, Quư Ngài và Quư vị được vô lượng an lạc.

 Kính thư,

Ḥa Thượng Thích Tâm Châu  

Ấn kư

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com