Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand

Hội Đồng Điều Hành

Văn Pḥng Hội Chủ – Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013 – AUSTRALIA. Tel: (08) 8447 8477. Fax: (08) 8240 1758
Văn Pḥng Tổng Thư Kư – Chùa Pháp Bảo.
154 Edensor Road
, St. Johns Park, NSW 2176 – AUSTRALIA. Tel: (02) 9610 5452. Fax: (02) 9823 8748

 

 

 

Chương Tŕnh ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ II

 Của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại UĐL-TTL
Và ĐẠI LỄ VU LAN năm QUƯ MÙI
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật 29,30,31-8-2003, tại Chùa Pháp Quang, Queensland.

***

THỨ SÁU 29-8-2003      

13.00 giờ PM         : Các Phái đoàn đại biểu ghi danh Đại Hội

14.00                       : Phiên họp Hội Đồng Giáo Phẩm

15.30 – 18.00          : Phiên họp Hội Đồng Tăng Già

19.30                       : Tiền Hội nghị

 

THỨ BẢY 30-8-2003    * Khoáng đại 1

09.30 – 12.30 AM  : LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI & ĐẠI LỄ VU LAN

                                - Cung nghinh Chư Tôn Đức & Quan khách

                                - Lễ chào cờ (Úc, Việt, Phật Giáo) & nhập Từ Bi quán

                                - Giới thiệu thành phần tham dự

                                - Lời chào mừng Đại Hội (Trưởng Ban tổ chức)

                                - Diễn văn khai mạc Đại Hội (Ḥa Thượng Hội Chủ)

                                - Diễn từ của . . . (quan khách chính phủ)  

                                - Tuyên đọc Đạo từ của Ḥa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

                                - Tuyên đọc Giáo từ của Ḥa Thượng Xử Lư Viện Tăng Thống

                                - Chúc từ của Đại Biểu

                                - Nghi lễ tấn phong (Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư)

                                - ĐẠI LỄ VU LAN Phật lịch 2547 (có chương tŕnh riêng)

12.45 – 13.45          : Lễ Cúng Dường Trai Tăng

                                : Khoản đăi cơm chay (chung cho quan khách, đại biểu, Phật tử)

13.00 – 15.30          : Văn nghệ Chủ đề : “MƯỜI PHƯƠNG HOA NỞ“,

                                  do Nữ Ca sĩ Sơn Ca và GĐPT Chánh Quang thực hiện

14.30 – 17.00          : Khoáng đại 2 : Duyệt xét Bản Tu Chính Hiến Chế

17.15 – 18.30          : Tham luận : Hỗ trợ Giáo Hội Mẹ tại Quê Nhà

19.30 – 22.00          : Khoáng đại 3 : Tu chỉnh Hiến Chế của Giáo Hội

22.15 – 23.15 PM   : Tham luận : Xây dựng Tăng Đoàn ḥa hợp

 

CHỦ NHẬT 31-8-2003

09.00 – 10.45 AM  : Khoáng đại 4 : Hội Đồng Điều Hành tuyên bố măn nhiệm

                                  và tuyển thỉnh, cung cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2003-2007

11.00 – 12.00          : Khoáng đại 5 : Tu chỉnh Hiến Chế

12.00                       - Lễ Phát Nguyện của Hội Đồng Giáo Phẩm & Hội Đồng Điều Hành

                                - Lễ Tưởng Niệm công đức Chư Tổ Sư, Ân Sư tiền bối

14.30 – 16.00          : Tham luận : Phương án hoằng pháp trong xă hội Úc

16.00 – 17.30          : Khoáng đại 6 : Biểu quyết Đề án Phật sự 2003-2007

18.00                       : Công bố Nghị Quyết Đại Hội

18.30         : Hồi hướng và bế mạc (có chương tŕnh riêng) SECOND NATIONAL BUDDHIST CONGRESS

of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia & New Zealand

Ullambana – Memorial Ceremony, Buddhist Era 2547 - 2003
Friday, Saturday and Sunday, 29, 30 & 31 August, 2003
at Phap Quang TemPLE, 12 Freeman Rd, Durack, QLD. 4077;  Tel 07-33721113 Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988

Official Program (updated 10am Thu. 28/8/03)

FRIDAY, 29th August 2003:              Pre Conference Arrivals

1.00 pm :                               Delegates Registration

2.00 :                                      Meeting of the National Ecclesiastical Council (SSenior Monks Council)

3.30 – 6.00 :                         Meeting of General Sangha Council (all monks and nuns)

7.30 :                                      Preliminary Meeting (National Executive Council and Heads of Delegations)

SATURDAY, 30th August 2003

8.00 – 9.00am                         Arrival and congregation of Monks, Nuns, Guests and all the people

9.15am:                                   All are seated in the Main Shrine

9.20am :                                The Official Opening Ceremony

 • Procession (welcoming of Senior Buddhist Monks, Nuns and distinguished Guests to the Main Shrine)

 • National Anthems (Australia & Vietnamese)

 • Official Buddhist Hymns & a minute of Silient Meditation for World Peace

 • Introduction of national Congregation Delegates, VIPs and invited Guests

 • Welcoming Speech, by the Chair of Organizing Committee, Venerable Thich Nhat Tan

 • Opening Speech, Chair of the National Executive Council, Most Venerable Thich Nhu Hue, SA

 • Congratulatory Remarks by Federal and State politicians

 • Ecclesiastical Message of Most Venerable Thich Quang Do, Head of the UVBC, from Vietnam

 • Remarks by a laity delegate

 • Consecration Ceremony for Senior Sangha (betowing into higher seniorty levels of Most Venerable and Venerable for certain Monks and Nuns, selected by the National Ecclesiastial Council of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia & New Zealand UVBC/A-NZ)

 • The Ullambana Ceremony, ritual chanting & prayers

12.45-1.45pm:                      Conference Luncheon offering to Sangha, distinguished guests and all.

1.00-4.30 :                            Buddhist entertainments, performed by the Singer Son Ca and

Chanh Quang Buddhist Youth Choir

2.30-5.00 :                            Plenary Session 1: Amendment of the UVBC/A-NZ Constitution (Examination of issues towards approving changes to the constitution of UVBC/A-NZ)

5.15-6.30 :                            Paper 1: "Supporting the in-country Unified Buddhist Church of Vietnam ",

by Venerable Thich Truong Sanh, NSW

7.30-10.00 :                          Plenary Session 2: Amending the UVBC/A-NZ Constitution

(Review and reform of the Constitution of the UVBC/A-NZ)

10.15-11.15 :                        Paper 2: "Enhancing Harmony Within the Buddhist  Sangha", by Venerable Thich Phuoc Nhon, WA

SUNDAY,  31st August 2003

9.00-10.45 am:                     Plenary Session 3: Nominations and Elections of the National Executive
Council for 2003-2007 (completion of the current Executive Councils' 4 year term and nomination of the new Executive Council for the term 2003-2007)

11.00-12.00pm:                   Plenary Session 4: Final adoptions of amended Constitution.

12.00pm:          Ceremonies of Installation of the newly elected Members of UBCV National Executive Council & Commemorative Services for Past Patriarchs and Virtuous Masters

1.00pm:                                   Conference Luncheon

2.15-3.30pm:                        Paper 3: Directions of Dhamma Propagations in the 21st Century, by Venerable Thich Quang Ba, ACT

4.00-5.30pm:                        Plenary Session 5: Agenda and Activity Program for 2003-2007

6.00pm:                                 Voting and Proclaiming the Congress' s Resolutions

6.30pm:                                 Transfer of Merit and Closing Ceremony

7.30pm:                                 Farewell Dinner 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com