Home
 


Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

Thư gởi Viện Hóa Đạo
Thông Tư Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2
Chương tŕnh Đại Hội
Diễn văn khai mạc của Ḥa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ
Diễn văn chào mừng của Trưởng Ban Tổ Chức TT Thích Nhật Tân
Đạo Từ của Viện Hóa Đạo HT Viện Trưởng Thích Quảng Độ
Đạo Từ Chúc Mừng của HT Thích Tâm Châu
Giáo  Từ Chúc Mừng của HT Thích Huyền Tôn
Thư Chúc Mừng của GHPGVNTN Âu Châu TT Thích Như Điển
Thư Chúc Mừng của Thủ Tướng Úc John Howard
Thư Chúc Mừng của Thủ lănh Đảng Lao Động Liên Bang Simon Crean
Thư Chúc Mừng của Tổng Trưởng Di Trú Úc Phillip Rudduck
Thư Chúc Mừng của Nữ Thượng Nghị Sĩ Julie Attwood
Thư Chúc Mừng của Thị Trưởng Thành Phố Brisbane Tim Quinn
Thư Chúc Mừng của Thượng Nghị Sĩ Lawrence Springborg
Thư Chúc Mừng của Đại điện Đạo Cao Đài Giáo sĩ Thông Huyền Quang
Thư Chúc Mừng của Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liêng Bang Đoàn Việt Trung
Thư Chúc Mừng của Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Queensland Trần Hưng Việt
Thư Chúc Mừng của Chủ Nhiệm Tuần Báo Thời Báo Ông Nguyên Hải
Thư Chúc Mừng của LS Lưu Tường Quang, Trưởng Nhiệm SBS Radio – Australia

Thư Chúc Mừng của đại diện Phật tử tại gia Cư Sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Thư Chúc Mừng của đại diện Phật tử tại gia Cư Sĩ Minh Đạo Nguyễn Bá Phụng

Văn kiện Đại Hội :
 

Nghị Quyết Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2
Hiến Chế Giáo Hội
Hội Đồng Chứng Minh
Hội Đồng Giáo Phẩm
Hội Đồng Điều Hành
Tường thuật Đại Hội kỳ 2
Thành Viên Giáo Hội

 Trở về
Trang chính