Home
 


Đại Hội Khoáng Đại kỳ I

của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

Một số h́nh ảnh chụp tại Đại Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

Trở về
Trang chính

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com