Home
 


Đại Hội Khoáng Đại kỳ I

của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
 


 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại  Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

DIỄN VĂN
Đại Hội GHPGVNTN Hải Ngoại
Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Của trưởng Ban tổ chức - T.T. Thích Bảo Lạc

 

Kính bạch Ḥa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Văn Pḥng 2 Viện Hóa Đạo Giáo Hội PGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

Kính bạch Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội

PGVNTN Hải ngoại tại Canada.

Kính Bạch Ḥa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Âu Châu.

Kính bạch chư Tôn đức Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Kính thưa ông Philip Ruddock, Tổng Trưởng Di Trú và Đa Văn Hóa Sự Vụ.

Kính thưa ông Ned Maruncic, đại diện ông Bob Carr, Thủ Hiến tiểu bang New South Wales.

Kính thưa ông Vơ Minh Cương, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu.

Kính thưa quư vị đại diện các tôn giáo, tổ chức, các Hội Đoàn, Đoàn thể, truyền thông.

Kính thưa quư vị nhân sĩ trí thức, quư vị cao niên, quư đồng hương và chư Phật tử nam nữ hiện diện.

Trong không khí tưng bừng của ngày Đại Hội cũng là ngày tươi đẹp nắng ấm chan ḥa của mùa xuân trăm hoa đua nở. Ban Tổ chức Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan vô cùng hân hoan cảm kích trước mối đạo t́nh thâm hậu mà quư vị đă ưu ái dành cho chúng tôi qua sự hiện diện quư báu trong buổi lễ khai mạc hôm nay. Thay mặt Ban Tổ Chức, xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể chư tôn và liệt quư vị.

Kính thưa quư vị,

Nh́n lui về quá khứ hai thập niên ty nạn và định cư tại Úc nói riêng và hải ngoại nói chung, Phật Giáo Việt Nam đă đặt nền móng vững chắc và hoạt động khởi sắc. Chùa chiền và các cơ sở tu học đă được thiết lập khắp các tiểu bang, nơi nào có người Việt đinh cư. Tăng ni đa số theo làn sóng người tỵ nạn đă đến đây và bắt tay đẩy mạnh phong trào tu học Phật cho quần chúng ngày càng đa dạng hơn, có quy củ hơn, và quy tụ nhiều người hơn. Một số Tăng ni khiêm tốn khác cũng đă được đào tạo tại hải ngoại để cung ứng nhu cầu Phật sự cấp bách. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc cùng với Giáo Hội PGVNTN các Châu khác c̣n nỗ lực vận động tái lập tự do tôn giáo.và tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam, v́ Giáo Hội truyền thống tại quê nhà đă và đang bị chế độ độc tài đảng trị Cộng Sản Việt Nam đàn áp, bức chế hết sức thâm độc.

Pháp nạn quốc nội chưa lắng yên, th́ Giáo Hội tại Úc bị gián đoạn sinh hoạt từ năm 1995 v́ lủng củng nội bộ. Cấp Trung ương của Giáo Hội tê liệt hoàn toàn kể từ tháng 12 năm 1995 khi Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV không được tổ chức, Chư Tăng Ni và các Giáo Hội địa phương sau hơn 3 năm ẩn nhẫn chờ đợi, gởi thư khiếu giại, trực tiếp đề nghị t́m giải pháp hữu hiệu cho đường hướng hoạt động chung, nhưng đều vô hiệu.

Vào tháng 1 năm nay (1999) Ḥa Thượng Phước Huệ nguyên Viện Trưởng đă tự triệu tập đại hội không dựa nguyên tắc Hiến Chương Giáo Hội quy định, và không tham khảo Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương của Giáo Hội, để cho Ngài tự ổn cố chức vị Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo GHPGVNTN UĐL - TTL của ḿnh. Việc làm xé lẽ này của một cá nhân không thể đại diện được cho tiếng nói của Phật giáo Việt Nam tại Úc, nên buộc ḷng chư Tăng, Ni đang hành đạo tại Úc phải tái lập ưu thế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thống, để vừa nỗ lực truyền thừa mạng mạch Phật pháp, vừa đi đúng đường hướng của Giáo Hội mẹ tại quê nhà, nên từ tháng 5/1999 đă thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội. Sau năm phiên họp cân nhắc cẩn trọng mọi việc trong các tháng 5,6,7 và 8 vừa qua, Ban soạn thảo Hiến Chế gồm 10 vị tôn đức và hai nhân sĩ trí thức Phật giáo đă tận t́nh làm việc và đúc kết nhiều ư kiến, để có được bản dự thảo Hiến Chế mà Đại Hội sẽ tham khảo và thông qua chiều nay.

Với tâm nguyện phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, lấy tinh thần lục ḥa Tăng lữ làm phương tiện hoằng dương Chánh Pháp, cùng các Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại các Châu khác chung ḥa theo đường hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà, trong sứ mạng kế thừa đạo nghiệp để báo đáp hồng ân chư Phật.

Thay mặt Ban Tổ Chức chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ chư tôn và quư vị quan khách đă không quản ngại đường xa, tuổi tác, công việc bận rộn v.v... đă về đây chứng minh và tham dự Đại Hội; cùng với các phái đoàn từ các tiểu bang xa xôi như Tây Úc, Nam Úc, Victoria, Queensland và Tân Tây Lan, đă mang lại cho Ban Tổ Chức nhiều khích lệ hết sức lớn lao. Chính quư Ngài cùng quư vị đă làm động lực đẩy mạnh tinh thần Đại Hội lan xa măi vào ḷng người con Phật, và làm cho kết quả của Đại Hội sẽ tựu thành vị thế quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam tại Úc nói riêng, và tại hải ngoại nói chung.

Trong việc tổ chức Đại Hội chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, nhất là việc tiếp đón, nơi ăn chỗ nghỉ, thật quả là đơn sơ đến mức tối thiểu trong phạm vi hữu hạn vừa với tầm tay, Ban Tổ Chức mong được quư Ngài, cùng quư vị niệm t́nh hoan hỷ.

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin kính chúc quư ngài pháp thể khinh an, Phật sự viên măn, đạo quả viên thành. Đồng kính chúc quư vị được nhiều an lành hạnh phúc để tiếp tục dấn thân trên đường phục vụ tha nhân. Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội trong giờ phút trang nghiêm này.

Trân trọng kính chào quư liệt vị.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Sydney ngày 11/09/1999.

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

I KHỞI NGUYÊN

Sự đặt chân của người Việt Nam trên đất nước nầy đồng nghĩa với sự hiện diện của Phật Giáo Việt Nam tại Châu Úc và đảo quốc lân cận Tân Tây Lan, mặc dầu những Phật Tử Việt Nam chưa tổ chức thành giáo đoàn hay Giáo Hội .

Trước tháng tư năm 1975 những Phật Tử du học tại hai nước này chỉ sinh hoạt đoàn thể dưới h́nh thức hội sinh viên Việt Nam tại Úc, mặc dầu là Phật tử, nhưng v́ bận rộn công việc học hành, hơn nữa không có sự hiện diện của chư Tăng Ni để hướng dẫn tinh thần cho họ. Thế nhưng có nhiều Phật Tử đă ăn chay, tự thiết bàn thờ Phật để tụng kinh niệm Phật gieo hạt nhân Phật Giáo từ những ngày mới đến.

Sau tháng tư năm 1975 làn sóng người ty nạn từ Việt Nam đến đây ngày càng đông trong đó có một số chư Tăng Ni. Nhu cầu sinh hoạt Phật sự ngày càng cần thiết. Do đó các hội đoàn Phật Giáo tại mỗi địa phương và các tự viện từ từ được h́nh thành .

Năm 1979 Hội Phật Giáo Việt Nam tại Queensland và Hội Phật Giáo Việt Nam tại New South Wales được thành lập.

Năm 1981 Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi ra đời. Đây là tiền thân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

Chư Tăng Ni và Phật Tử nhận thấy cần thành lập Giáo Hội rộng lớn để chính thức hợp pháp hóa các sinh hoạt tôn giáo trong xă hội Úc và Tân Tây Lan. Trải qua nhiều tháng chuẩn bị, kết quả là tháng 12 năm 1987, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đai Lợi - Tân Tây Lan được thành lập. Trụ sở Giáo Hội đặt tại Fairfield, sau cùng đặt tại chùa Phước Huệ, Sydney.

Thế nhưng v́ nhĩeu nguyên nhân nội tại đă khiến cho sinh hoạt của Giáo Hội bị đ́nh trệ. Trong diễn văn khai mạc Đại hội của TT Thích Bảo Lạc (đọc ngày 11 -9- 1999) có đề cập đến sự đ́nh trệ đó như sau: "Pháp nạn quốc nội chưa lắng yên, th́ Giáo Hội tại Úc bị gián đoạn sinh hoạt từ năm 1995, v́ lủng củng nội bộ. Cấp Trung Uơng của Giáo Hội tê liệt hoàn toàn kể từ tháng 12 năm 1995 khi Đai Hội Khoáng Đại kỳ IV không được tổ chức. Chư Tăng, Ni và các Giáo Hội địa phương sau hơn 3 nam ẩn nhẫn chờ đợi, gởi thư khiếu nại, trực tiếp đề nghị t́m giải pháp hũu hiệu cho đường hướng hoạt động chung, nhưng đều vô hiệu. Vào tháng 1 năm nay (1999) Ḥa Thượng Phước Huệ nguyên Viện Trưởng đă tự triệu tập Đại Hội không dựa nguyên tắc Hiến Chương Giáo Hội quy định, và không tham khảo Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Uơng của Giáo Hội, để cho Ngài tự ổn cố chức vị Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo GHPGVNTN UĐL-TTL của ḿnh. Việc làm xé lẻ này của một cá nhân không thể đại diện cho tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Úc, nên buộc ḷng chư Tăng, Ni đang hành đạo tại đây phải tái lập uy thế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

truyền thống, để vừa nỗ lực truyền thừa mạng mạch Phật Pháp, vừa đi đúng hướng của Giáo Hội mẹ tại quê nhà, nên từ tháng 5/ 99 đă thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội".

Như trên vừa nêu là nguyên nhân trực tiếp đưa đến việc chư Tăng , Ni, và Phật tử tại Úc và Tân Tây Lan quyết định thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội để thành lập GHPGVNTNHN UĐL-TTL tại Sydney.

II- GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

A- PHIÊN HỌP NGÀY 2-5-99 TẠI CHÙA PHÁP QUANG, QUEENSLAND

Nhân dịp tham dự lễ khánh thành chùa Pháp Quang ngày 2 tháng 5 năm 1999 tại Brisbane, Queensland, với sự hiện diện của HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, TT Thích Bảo Lạc, TT Thích Quảng Ba, TT Thích Phước Nhơn, TT Thích Trường Sanh, TT Thích Bổn Điền, TT Thích Minh Hiếu, TT Thích Tịnh Minh, ĐĐ Thích Tâm Minh, ĐĐ Thích Như Định, ĐĐ Thích Nhật Tân, ĐĐ Thích Tâm Phương, ĐĐ Thích Nguyên Trực, ĐĐ Thích Thiện Đạt, ĐĐ Thích Quảng Nghiêm ... sau nhiều giờ thảo luận, chư tôn đức dă đi đến quyết định tổ chức Đại Hội để chấn chỉnh lại Giáo Hội với nhữg chi tiết như sau:

Điạ điểm: Chùa Quảng Đức, Melbourne (nhân dịp chùa nầy dự định làm lễ đặt viên đá xây chánh điện).

Thời gian: ngày 10, 11, 12 tháng 9 năm 1999

Ban Tổ Chức: (chỉ là sơ khởi, Ban nầy sẽ mời thêm nhân sự trong các kỳ hợp tới)

* Trưởng ban: TT Thích Bảo Lạc

* Phó Trưởng Ban: ĐĐ Thích Tâm Phương, ĐĐ Thích Thiện Đạt

* Tổng Thư Kư: TT Thích Quảng Ba

* Phó Tổng Thư Kư: ĐĐ Thích Nhật Tân

* Thủ Quỹ: ĐĐ Thích Như Định

Ban dự thảo Hiến Chế: HT Thích Như Huệ, HT Thích Huyền Tôn, TT Thích Bảo Lạc, TT Thích Quảng Ba, TT Thích Phước Nhơn, TT Thích Trường Sanh, TT Thích Bổn Điền, ĐĐ Thích Nguyên Trực, ĐĐ Thích Nhật Tân.

Hai Đạo Hữu được mời vào sau là Như Tạng Lâm Như Tạng và Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm. Ban này sẽ phải làm việc theo những qui tŕnh như sau: Tham khảo Hiến Chương, Nội Quy, Quy Chế v.v... của Giáo Hội mẹ tại Việt Nam và các chi nhánh Giáo Hội tại các nước khác trên thế giới để đúc kết thành dự thảo Hiến Chế. Mục tiêu đề ra là các thành viên phải đúc kết ư kiến trước ngày 20/7/1999, viết thành dự thảo trước ngày 30/7/ 99 sẽ gởi dự thảo cùng với thư mời đến các Tự viện và đoàn thể mời tham dự Đại Hội trước ngày 10/8/99, xin ư kiến, đúc kết ư kiến cuối cùng vào cuối tháng 8 năm 99. Bản dự thảo sẽ được đưa ra bàn những buổi họp Tăng Ni tiền Đại Hội vào những ngày 9, 10 tháng 9, đúc kết hoàn chỉnh thành bản dự thảo chính thức đưa ra Đại Hội khoáng đại vào ngày 11/9/99 để Đại Hội góp ư và biểu quyết thông qua.

B- PHIÊN HỌP NGÀY 14-5-99 TẠI PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ TIỂU BANG CALIFORNIA, HOA KỲ

Nhân dịp chư Tăng Ni cùng tham dự Đại Hội 8 của GHPGVNTNHN do văn pḥng II Viện Hóa Đạo tổ chức và triệu tập, (theo chỉ thị của Hội Đồng lưỡng viện quốc nội) tại CA , Hoa Kỳ. Hiện diện trong phiên họp về phần Úc Châu gồm có HT Thích Như Huệ, TT Thích Bảo Lạc, TT 'Thích Quảng Ba, TT Thích Phước Nhơn, ĐĐ Thích Nhật Tân, ĐĐ Thích Tâm Phương.

Kết quả phiên họp được ghi nhận như sau: ĐĐ Thích Tâm Phương thông báo không tiện tổ chức Đại Hội tại chùa Quảng Đức, Methourne, như đă định trước, v́ lễ đặt viên đá không thể tổ chức kịp như ngày dự định. Do đó TT Thích Bảo Lạc hoan hỷ nhận lời tổ chức Đại Hội tại chùa Pháp Bảo, Sydney.

Trong dịp này chư tôn đức đă thỉnh được ba vị Ḥa Thượng đến Úc để chứng minh cho Đại Hội và chư vị đă hoan hỷ nhận lời. Đó là HT Thích Hộ Giác, Phó VT - VHĐ kiêm Chủ Tịch HĐĐH/ GHPGVNTNHN Hoa Kỳ, HT Thích Thắng Hoan, Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTNHN Canada, HT Thích Minh Tâm, Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTNHN Âu Châu.

C- PHIÊN HỌP NGÀY 2-6-99 TẠI CHÙA PHÁP BẢO, SYDNEY

Phiên họp này có sự hiện diện của bảy vị Tăng Sĩ và bảy vị Phật Tử, tất cả đều đă nhận lời tham gia vào ban tổ chức Đại Hội được ghi danh dưới đây:

1/ Ban xướng ngôn: ĐĐ Thích Nguyên Trực, ĐH Gia Hiếu, ĐH Phan Đông Bích.

2/ Ban vận chuyển: TT Thích Minh Hiếu, ĐH Chúc Ḥa và khối Gia Đ́nh Phật Tử.

3/ Ban cư trú: ĐĐ Thích Chúc Khâm.

- Chư Tăng Ni cư trú tại chùa Pháp Bảo và các chùa lân cận.

- Các Phật tử tạm trú tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng sau chùa Pháp Bảo.

4/ Ban ẩm thực: TT Bảo Lạc, quư ĐH Chúc Liêm, Chúc Thảo, Diệu Ngọc.

5/ Ban trang trí & kỹ thuật: ĐĐ Thiện Đạt (ĐĐ Nguyên Trực sẽ cố vấn giúp đỡ).

6/ Hành chánh & thư kư: TT Quảng Ba và ĐĐ Nhật Tân.

* Sẽ làm kỷ yếu đại hội chừng 100 trang, b́a màu, ảnh trắng đen.

* Quay phim, chụp h́nh, thâu âm, làm phù hiệu (Chúc Ḥa, ĐĐ Tâm Phương).

* Thông tin đến quần chúng Phật Tử và cộng đồng qua các cơ quan truyền thông.

7/ Ban tiếp tân: Như Tạng Lâm Như Tạng và Diệu Liên Nguyễn Thị Ngọc Bích (được bổ sung tại phiên họp ngày 7/ 7/ 99 tại chùa Pháp Bảo).

8/ Ban trật tự: ĐH Chúc Bính (liên lạc thuê hai nhân viên an ninh cho Đại Hội).

D- NHỮNG QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG

1- Đường hướng căn bản của Giáo Hội:

* GH sẽ là thành viên chính thức và thống thuộc GHPGVNTN trong nước.

* GH sẽ gắn bó tương sinh, cọng tồn, thừa truyền sứ mạng và bảo tồn, bồi đắp các truyền thống cao quí của 2000 năm PGVN, thể hiện qua vai tṛ dấn thân cứu khổ và mưu t́m ḥa b́nh qua chánh pháp Như Lai của GHPGVNTN và các tiền thân của Giáo Hội này.

* GH sẽ sinh hoạt trong khuôn khổ liên kết với VP2 - VHĐ và các GHPGVNTN bạn khắp hải ngoại.

* GH sẽ khuyến khích và kết nối đạo t́nh thân hữu với các GH, Giáo Phái, Tông Phái thuộc PGVN tại hải ngoại nhưng không hay chưa tham gia hệ thống GHPGVNTN trong, ngoài nước.

* GH sẽ lắng nghe mọi góp ư của chư Tăng Ni và quần chúng Phật Tử, cố gắng đáp ứng phục vụ những nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng, giáo dục, đào tạo, hoằng pháp, từ thiện cứu tế, phúc lợi xă hội.

2- Tư cách đại biểu tham dự Đại Hội:

Những thành phân sau đây được mời tham dự Đại Hội với tư cách đại biểu chính thức:

* Toàn thể chư Tăng Ni (Tỳ Kheo , Tỳ Kheo Ni) đang hành đạo tại Úc Đại Lợi, không phân biệt Tông Phái, Giáo Phái, Giáo Hội: mỗi vị là một Đại Biểu chính thức của Đại Hội.

* Tự viện PGVN tại Úc và Tân Tây Lan, thuộc tất cả Tông Phái, Giáo Phái, Giáo Hội: được cử 5 đại biểu chính thức.

* Đoàn thể Cư Sĩ Phật Tử (nếu đă chính thức thành lập, và có hoạt động tại Úc, dù có thống thuộc các Tự Viện hay không): được cử 2 đại biểu chính thức.

3- Các phiên họp kế tiếp của Ban Tổ Chức Đại Hội:

Thời gian: 14.00 giờ đến 17.00 giờ thứ bảy 26/6, 17/7, 7/8 và 9/9.

Nơi chốn: Chùa Pháp bảo, Sydney.

Cung thỉnh chư Tăng Ni về tham dự 2 ngày họp riêng 9 và 10 tháng 09 trước khi vào Đại Hội chính thức.

Phiên họp 26/6 là bổ sung nhân sự, phân công cụ thể của các ban đến từng cá nhân, kiểm điểm sự tiến triển chuẩn bị của Ban Tổ Chức Đại Hội.

Trong phiên họp 17/7 BTC đă mời anh Như Tạng Lâm Như Tạng và chị Diệu Liên Nguyễn Thị Ngọc Bích vào Ban Tiếp Tân. Đồng thời cũng trong phiên họp này hai Đạo Hữu Như Tạng Lâm Như Tạng và Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm cũng được mời vào Ban Soạn Thảo Hiến Chế.

Trong phiên họp này Ban Soạn Thảo Hiến Chế đă đưa ra bố cục tổng quát cho bản Hiến Chế để BTC tham khảo ư kiến chung.

Trong phiên họp ngày 7/8 TT Thích Bảo Lạc được BTC cung thỉnh làm phát ngôn viên chính thức của Đại Hội để tiếp xúc với các cơ quan truyền thông.

Đạo hữu Như Tạng Lâm Như Tạng được mời làm thư kư Ban Tổ Chức chuyên trách viết tường tŕnh về Đại Hội để đăng vào kỷ yếu Đại Hội.

Sau phần bổ sung nhân sự, kiểm điểm tiến tŕnh công tác của các Ban, là phần góp ư về bản dự Thảo Hiến Chế.

Trong phiên họp ngày 9/9 quyết định sau cùng chương tŕnh Đại Hội và hoàn tất Bản dự thảo Hiến Chế để gởi đến các đại biểu.

III- BAN DỰ THẢO HIẾN CHẾ

Hội Đồng Dự thảo Hiến Chế gồm có 12 vị:

Hoà Thượng Thích Huyền Tôn, chùa Bảo Vương, Victoria.

Ḥa Thích Như Huệ, chùa Pháp Hoa, SA.

TT Thích Bảo Lạc, chùa Pháp Bảo, NSW.

TT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, ACT.

TT Thích Phước Nhơn, Thiền Viện Phổ Quang, WA.

TT Thích Trường Sanh, chùa Giác Nhiên, NZ.

TT Thích Bổn Điền, chùa Huyền Quang, NSW.

TT Thích An Thiên, chùa Minh Giác, NSW.

ĐĐ Thích Nhật Tân, chùa Pháp Quang, QLD.

ĐĐ Thích Nguyên Trực, chùa Pháp Bảo, NSW.

ĐH Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm.

ĐH Như Tạng Lâm Như Tạng.

IV- CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI HỘI

Ba ngày Đại Hội đă được tiến hành theo đúng chương tŕnh ghi sau:

Thời Gian: Từ thứ sáu 10-9 đến chủ nhật 12-9-1999

Địa điểm: Hội trường chùa Pháp Bảo,

Số 148-154 Edensor Road, St. Johns Park, NSW 2176.

Thứ sáu l0-9-1999: họp Hội Đồng Tăng Già và tiến Đại Hội.

* 10.00 giờ & 13-17 giờ: Họp riêng hội đồng Tăng Già (HĐTG)

* 13.00 giờ: Các phái đoàn Đại Biểu làm thủ tục ghi danh Đại Hội.

* 15.00 giờ: LS Đào Tăng Dực thuyết tŕnh tại HĐTG về tư cách pháp nhân của Giáo Hội.

* 19.00 giờ: Tiền hội nghị: HĐTG, các trưởng đoàn Đại Biểu và BTC.

*(danh sách đại biểu tham dự Đại Hội xin xem trang danh sách Đại Biểu).

* Trong phiên họp tiền Đại Hội, TT Thích Bảo Lạc Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội tuyên bố lư do Đại Hội (xin xem diễn văn khai mạc Đại Hội).

* Tuyên đọc danh sách Hội Đồng Chứng Minh gồm có bảy Ḥa Thượng trong và ngoài nước Úc (xem danh sách Hội Đồng Chứng Minh).

 * Hội Đồng Giáo Phẩm, Trung Ương đă được cung thỉnh gồm có 9 vị (xem danh sách Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương).

* Từ Úc Đại Lợi đến Tây Lan gồm có 23 Tự viện đă có đại biểu đến tham dự (xem danh sách các tự viện tham dự đại hội).

* Bổ sung và thông qua chương tŕnh Đại Hội.

Thông qua nguyên tắc phát biểu, bỏ phiếu tại Đại Hội Khoáng Đại (biểu quyết kín hoặc giơ tay).

 * Mỗi Đại Biểu tham dự Đại Hội đều có quyền phát biểu ư kiến, nhưng khi có sự biểu quyết quan trọng, mỗi tự viện chỉ có một phiếu, Ban Hướng Dẫn GĐPT chỉ có một phiếu.

* Cung thỉnh Chứng Minh và chủ tọa đoàn cho phiên họp Khoáng Đại I từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 11-9-99.

* Chứng Minh: HT Thích Như Huệ và HT Thích Minh Tâm.

* Chủ Tọa: HT Thích Thắng Hoan; TT Thích Quảng Ba và ĐĐ Tâm Phương.

* ĐH Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện và ĐH Quảng Thành: thư kư.

* ĐH Như Tạng Lâm Như Tạng: thư kư Ban Tổ Chức.

* ĐH Thái Huệ Phương, Trần Nguyên Trung và các Huynh Trưởng GĐPT là ban kiểm soát.

* Đề cử TT Thích Phước Nhơn, ĐH Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện và ông Diệp soạn thảo Quyết Nghị Đại Hội.

V- LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thứ bảy 11-9 -1999:

* 10.00 giờ -12.30 giờ: Lễ khai mạc Đại Hội.

* Đại Biểu và chư Phật Tử vào hội trường.

* Quan khách Úc Việt đến.

* Cung nghinh chư tôn Giáo Phẩm quang lâm chứng minh.

* Chào quốc kỳ Úc, Việt và Phật Giáo kỳ, niệm Phật cầu gia bị, phút nhập từ bi quán.

* Diễn từ của ông Philip Ruddock, Tổng Trưởng Di Trú Liên Bang, v́ bận công vụ phải rời khỏi hội trường sớm.

* Giới thiệu thành phần tham dự.

* Diễn văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức, TT Thích Bảo Lạc.

* Đạo từ của HT Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng VHĐ,GHPGVNTN kiêm chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ VP 2-VHĐ.

* Chúc từ của Ông Ned Maruncic, Commissioner, NSW Ethnic Affairs Commission, đại điện thủ hiến Bob Carr ( v́ bận công vụ cần về sớm).

* Đạo từ của HT Thích Thắng Hoan, Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTNHN tại Canada.

* Đạo từ của HT Thích Minh Tâm, Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTNHN tại Âu Châu.

* Đạo từ của Viện Tăng Thống (HT Thích Huyền Quang) do HT Thích Huyền Tôn đọc.

* Thư chúc mừng Đại Hội của Viện Trưởng VHĐ (HT Thích Quảng Độ) do HT Thích Như Huệ đọc.

* Chúc từ của đại diện Cư sĩ ĐH Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện đọc.

* Lời cảm tạ của ban tổ chức ĐĐ Thích Tâm Phương.

* Hồi hướng bế mạc.

(Tất cả nhữg diễn văn, đạo từ v.v...xin xem những trang khác trong kỷ yếu này).

A- KHOÁNG ĐẠI I

11-9-1999, Từ 2 giờ đến 6 giờ chiều.

Chứng Minh: HT Thích Như Huệ và HT Thích Minh Tâm.

Chủ Tọa: HT Thích Thắng Hoan, TT Thích Quảng Ba và ĐĐ Thích Tâm Phương.

Thư kư đoàn: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Nhuận An, ĐH Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện và ĐH Quảng Thành.

Thư kư Ban Tổ chức: ĐH Như Tạng Lâm Như Tạng.

Tất cả chư Tăng ni, đại biểu của 23 tự viện, Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử và các Huynh Trưởng đại diện cho 10 GĐPT tham dự. Trong phiên họp khoáng đại này Đại Hội đă bàn thảo, thông qua lời nói đầu và 19 điều của Hiến Chế.

Những ư kiến đáng ghi nhận là Giáo Hội công nhận sự độc lập về hành chánh và tài chánh của các thành viên của Giáo Hội.

B- KHOÁNG ĐẠI lI

11-9-1999, 19.30 đến 23.00 giờ.

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn và HT Thích Như Huệ.

Chủ Tọa: TT Thích bảo Lạc và TT Thích Quảng Ba.

Thư Kư Đoàn: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Nhuận An, ĐH Lưu Hoằng Nguyện và ĐH Quảng Thành.

Thư kư Ban Tổ Chức: ĐH Như Tạng Lâm Như Tạng.

Thành phần tham dự gồm có đủ chư Tăng Ni, đại diện của 23 tự viện, Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đ́nh Phật Tử và các Huynh Trưởng đại diện 10 GĐPT tham dự.

Ư kiến đáng lưu ư trong phiên khoáng đại này là Giáo Hội đương nhiên công nhận Nội Qui của các tổ chức thành viên như đă ghi trong điều 23 của Hiến Chế.

Trong Khoáng Đại II nầy Đại Hội đă thảo luận và thông qua đến điều 30 của Hiến Chế. Như thế trong phiên họp khoáng Đại này, Đại Hội đă bàn thảo và thông qua toàn bản Hiến Chế gồm có 8 chương 30 điều như đă ghi trong bản dự thảo.

C- KHOÁNG ĐẠI III

12-9-99, 10.00 giờ đến 12.30 giờ.

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Thắng Hoan, HT Thích Minh Tâm.

Chủ Tọa: HT Thích Hộ Giác, TT Thích Phước Nhơn và TT Thích Tịnh Minh.

Thư Kư Đoàn: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Nhuận An, ĐH Lưu Hoàng Nguyện và ĐH Quảng Thành.

Thư Kư Ban Tổ Chức: ĐH Như Tạng Lâm Như Tạng.

Thành phần tham dự gồm có Chư Tăng Ni, Đại Biểu của 23 Tự viện, Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đ́nh Phật Tử và các Huynh Trưởng đại diện 10 GĐPT tham dự.

Trong phiên họp Khoáng Đại này, Đại Hội đă cung thỉnh Hội Đồng Chứng Minh như sau:

Hội Đồng Chứng Minh gồm có 7 vị Hoà Thượng (xem danh sách HĐCM).

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương gồm có 9 vị (xem danh sách HĐGPTƯ).

TT Thích Tịnh Minh được thỉnh làm Chánh Thư Kư của HĐGPTƯ.

Theo Hiến Chế th́ những thành viên của Hội Đồng Điều Hành từ Tổng Thư Kư trở xuống phải doĐại Hội bầu từng vị một, nhưng toàn thể Đại Hội đă ủy quyền cho Hoà Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ chỉ định các thành viên này, do đó HT Hội Chủ đă chỉ định theo danh sách đề nghị của buổi họp Hội đồng trong ngày tiền đại hội (xem danh sách Hội Đồng Điều Hành).

Sau phiên họp Khoáng Đại 3 thành công viên măn, tất cả thành viên các Hội Đồng gồm cả các thành viên trong HĐĐH đă được cung thỉnh và chỉ định xong, toàn thể Chư Tăng Ni, Các Đại Biểu và các thành viên của các Hội Đồng và chư Phật tử lên trước điện Phật làm lễ phát nguyện nhậm chức.

Từ 14.00 giờ đến 15.00 giờ là cuộc họp báo có chư vị Tôn Đức tham dự là HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Minh Tâm, TT Thích Bảo Lạc và TT Thích Quảng Ba. Trong cuộc họp báo này có đông đủ các báo Việt Ngữ và các đài phát thanh Việt ngữ tại Sydney và Melboume tham dự.

D- HỌP KHOÁNG ĐẠI IV

12-9-99: Từ 15.30 đến 18.30 giờ.

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn và HT Thích Như Huệ.

Chủ Tọa: TT Thích Trường Sanh và ĐĐ Thích Nhật Tân.

Thư Kư Đoàn : ĐĐ Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Nhuận An, ĐH Lưu Hoằng Nguyện và ĐH Quảng Thành.

Thư Kư Ban Tổ Chức: ĐH Như Tạng Lâm Như Tạng.

Thành phần tham dự như các phiên họp Khoáng Đại trên.

Trong phiên họp Khoáng Đại này, Đại Hội thảo luận và biểu quyết chấp thuận QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI (xem QNĐH).

E- HỌP KHOÁNG ĐẠI V

12-9-99, họp từ 19.30 đến 21.30 giờ.

Chứng Minh: HT Thích Hộ Giác, HT Thích Minh Tâm, HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ và HT Thích Thắng Hoan.

Chủ Tọa: TT Thích Phước Nhơn và ĐĐ Thích Tâm Phương.

Thư Kư Đoàn: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Nhuận An, ĐH Lưu Hoằng Nguyện và ĐH Quảng Thành.

Thư Kư Ban Tổ chức: ĐH Như Tạng Lâm Như Tạng.

Thành phần tham dự như các phiên Khoáng Đại ghi trên.

Trong phiên khoáng đại cuối cùng nầy Đại Hội bàn nhiều Phật sự tương lai cho GH và tổng kết tài chánh chi thu, đồng thời kêu gọi cúng dường từ các đơn vị. HĐĐH cũng đă quyết định trong ṿng hai tháng kể từ ngày Đại Hội, Hội Đồng Điều Hành sẽ nhóm họp chung để soạn thảo Nội Qui cho Giáo Hội và ban hành Hiến Chế.

Sau cùng HT Hội Chủ Thích Như Huệ đă trân trọng cảm tạ chư Ḥa Thượng chứng minh từ các nước ngoài đến: HT Thích Hộ Giác, Thích Minh Tâm, Thích Thắng Hoan. HT Hội Chủ cũng cám ơn chư HT, chư TT, cùng toàn thể chư Tăng Ni, quí Phật tử, GĐPT cùng tất cả quí Phật Tử xa gần đă tích cực đóng góp tài lực, vật lực cho sự thành công của Đại Hội như hôm nay.

VI- KẾT LUẬN:

Theo đúng như dự định, Hội Đồng Điều Hành đă họp hai ngày 4 và 5 tháng 11-99 đă soạn thảo xong bản Nội Qui cho Giáo Hội gồm có bảy chương, 50 điều. Cùng lúc HĐGPTƯ đă ban hành Hiến Chế do Đại Hội thông qua ngày 12-9-99 như đă nêu trên.

Sydney ngày 10-11-1999

Thư kư

Ban Tổ Chức Đại Hội.

***

 

 

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

 tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

Tri ân và cảm tạ

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan (GHPGVNTNHN/UĐL - TTL) chân thành tri ân và cảm niệm công đức của:

- Ḥa Thượng Thích Huyền Quang, Xử Lư Viện Tăng Thống, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và chư tôn Giáo Phẩm GHPGVNTN.

- Chư Tôn túc lănh đạo Phật giáo Việt Nam tại Âu châu, Hoa Kỳ, Gia Nă Đại, Tân Tây Lan và Á châu.

- Chư Thượng Tọa, Đại Đức Phật giáo Thái Lan, Lào, Miên các chùa tại Bandanoon, Smithfield, Bonnyrigg.

- Ông Philip Ruddock, Tổng Trường Di Trú và Đa Văn Hóa Sự Vụ Liên Bang Úc Châu.

- Ông Ned Maruncic, đại diện Thủ Hiến Bob Carr, tiểu bang New South Wales.

- Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu.

- Ông Grame Lyall, Chủ Tịch Buddhist Council of NSW.

- Quư vị đại diện các Tôn giáo, Hội đoàn, Đoàn thể trong Cộng Đồng Người Việt tại NSW.

- Quư cơ quan truyền thanh, báo chí tại Sydney và Melbourne.

- Quư đại biểu các tiểu bang từ 23 tự viện, Ban Hướng Dẫn Trung Ương và 10 Gia Đ́nh Phật Tử tại Tây Úc, Nam Úc, Queensland, Victoria, NSW, ACT và New Zealand

 - Quư đồng hương và chư Phật tử đă tham dự lễ khai mạc Đại Hội GHPGVNTNHN/ UĐL - TTL thứ bảy 11/ 9/99 và trong 3 ngày Đại Hội 10,11 và 12 tháng 9 vừa qua tại Sydney; hoặc điện thoại, gởi thư, gởi fax chúc mừng Đại Hội. Nhờ mối đạo t́nh cao đẹp mà quư Ngài và quư vị ưu ái dành cho chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, nên Đại Hội đạt được thành công viên măn.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo lực hằng gia bị quư Ngài pháp thể khinh an để lèo lái con thuyền Giáo Hội vượt qua phong ba trong thời đại pháp nhược ma cường này; đồng kính chúc quư vị luôn được an lành hạnh phúc, và tiếp tục dấn thân phục vụ tha nhân để xây dựng một xă hộị ḥa b́nh an lạc và thịnh vượng.

Thành tâm tri ân và cảm tạ.

Sydney ngày 22 tháng 9 năm 1999

Tỳ kheo Thích Bảo Lạc

Tổng Thư Kư GHPGVNTNHN/UĐL-TTL.

***

 

 

 

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại

Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Hội Đồng Chứng Minh:

1. Ḥa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)

Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTH

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.

2. Ḥa Thượng Thích Hộ Giác (USA)

Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại HK, VP2 Viện Hóa Đạo.

3. Ḥa Thượng Thích Thuyền Ân (USA)

Nguyên Tổng Vụ Trưởng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

4. Ḥa Thượng Thích Huyền Vi (France)

Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN

Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới.

5. Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn (Australia)

Đồng Sáng lập viên GHPGVNTN Úc Châu-Tân Tây Lan

Viện Chủ Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự.

6. Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan (USA)

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại Tại Canada

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành (đặc trách liên lạc các Châu)

GHPGVNTN Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, Văn pḥng 2 Viện Hóa Đạo.

7. Ḥa Thượng Thích Minh Tâm (France)

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Âu Châu,

Viện chủ Chùa Khánh Anh, Paris.

***

 

 

 

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại

Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương :

                        1. Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn

                        2. Ḥa Thượng Thích Như Huệ

                        3. Thượng Tọa Thích Bảo Lạc

                        4. Thượng Tọa Thích Tịnh Minh

                        5. Thượng Tọa Thích Quảng Ba

                        6. Thượng Tọa Thích Phước Nhơn

                        7. Thượng Tọa Thích An Thiên

                        8. Thượng Tọa Thích Trường Sanh

                        9. Đại Đức Thích Nguyên Trực

***

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Hội Đồng Điều Hành:

Hội Chủ: Ḥa Thượng Thích Như Huệ

Phó Hội Chủ I: Thượng Tọa Thích Quảng Ba

Phó Hội Chủ 2: Thượng Tọa Thích Bảo Lạc

Phó Hội Chủ 3: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn

Phó Hội Chủ 4: Thượng Tọa Thích Trường Sanh

Tổng Thư Kỷ: Thượng Tọa Thích Bảo Lạc

Đệ 1 Phó Tổng Thư Kư: ĐĐ. Thích Nguyên Tạng

Đệ 2 Phó Tổng Thư Kư: ĐĐ. Thích Tâm Minh

Chánh Thủ Quỹ : Ni Sư TN Như Thiền

Phó Chánh Thủ Quỹ: Sư Cô Thích Nữ Tâm Lạc

Vụ Trưởng Vụ Tăng Sự: Thượng Tọa Thích Bổn Điền

Vụ Phó Vụ Tăng Sự: ĐĐ. Thích Nguyên Trực

Vụ Trưởng Vụ Hoằng Pháp: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn

Vụ Phó 1 Vụ Hoằng Pháp: ĐĐ. Thích Nhuận An

Vụ Phó 2 Vụ Hoằng Pháp: ĐH. Đồng Loại Trần Nguyên Trung

Vụ Trưởng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: Thượng Tọa Thích Trường Sanh

Vụ Phó 1 Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐH. Như Tạng Lâm Như Tạng

Vụ Phó 2 Vụ văn Hóa Giáo Dục: ĐH. Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện

Vụ Trưởng Vụ Cư Sĩ : ĐĐ. Thích Như Định

Vụ Phó 1 Vụ Cư Sĩ: ĐĐ. Thích Tịnh Đạo

Vụ Phó 2 Vụ Cư Sĩ : ĐH. Nguyên Hiệp Nguyễn Gia Hiếu

Vụ Trưởng Vụ Thanh Niên GĐPT: ĐĐ. Thích Tâm Phương

Vụ Phó Vụ Thanh Niên GĐPT: ĐH. Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm

Vụ Trưởng Vụ Từ Thiện Xă Hội: ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm

Vụ Phó 1 Vụ Từ Thiện Xă Hội: Sư Cô TN Trí Lưu

Vụ Phó 2 Vụ Từ Thiện Xă Hội: Sư Cô TN Diệu Pháp

Vụ Trưởng Vụ Tài Chánh: Đại Đức Thích Nhật Tân

Vụ Phó 1 Vụ Tài Chánh: Đại Đức Thích Viên Chơn

Vụ Phó 2 Vụ Tài Chánh: Sư cô TN Bảo Sơn

Vụ Trưởng Vụ Nghi Lễ: Đại Đức Thích Tâm Minh

Vụ Phó 1 Vụ Nghi Lễ: Đại Đức Thích Phổ Hương

Vụ Phó 2 Vụ Nghi Lễ: Sư cô TN Bảo Trường

***

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI

ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI VÀ TÂN TÂY LAN THÀNH CÔNG VIÊN MĂN

 - Đây là Giáo Hội PGVNTN chính thống thuộc Giáo Hội PGVNTN tại quê nhà (bị cộng sản Việt Nam khủng bố đàn áp).

- 23 tự viện và chùa khắp tiểu bang Úc Đại Lợi: VIC, QLD, SA, WA, ACT, NSW và Tân Tây Lan cùng các Gia Đ́nh Phật Tử về tham dự.

- Đại đa số Tăng Ni tại Úc Châu đều hiện diện.

- Phật Tử trong nước chống đối chính sách khủng bố của nhà nước CSVN ...

Một đại hội Phật Giáo VNTNHải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đă được tổ chức tại chùa Pháp Bảo, NSW, trong ba ngày 10, 11, 12.9.99 do Hội Đồng Tăng Già thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN và hơn 23 ngôi chùa, tu viện khắp Úc châu về tham dự. Các phái đoàn Phật tử tị nạn từ các tiểu bang Victoria, Queensland, Nam Úc, Tây Úc, ACT, Tân Tây Lan cùng với các Phật tử ty nạn địa phương NSW tham gia đông đủ khiến đại hội khoáng đại có một hào khí mới, một tinh thần mới khởi sắc cho sinh hoạt Phật sự trong việc phục vụ Dân tộc - Đạo pháp của người con Phật tại lục địa Úc Châu này.

Theo thông cáo báo chí ngày 8.9.99 của ban tổ chức th́ lư do mà Đại Hội được xúc tiến thành lập từ 1991 đến nay đă chưa tổ chức được Đại Hội như thông lệ 4 năm 1 lần mà hiến chương giáo hội đă quy định. Một lư do thứ hai, đây là Đại Hội của Đại Chúng Tăng Ni Phật tử trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo VNTN trong nước.

Vẫn theo Ban Tổ Chức Đại Hội th́ ở Úc Châu, Tân Tây Lan đến nay 1999 không may đă hiển nhiên chia thành 2 khối: một là Giáo Hội PGVNTN của Ḥa Thượng Phước Huệ cùng đồ đệ và một là Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL. Trung Kiên với Giáo Hội PGVNTN trong nước. Đại hội khoáng đại quan trọng kéo dài 3 ngày này bàn về nhiều vấn đề Hiến Chế Giáo Hội, các dự án Phật sự phục vụ cho Dân tộc và Đạo pháp, các phương án gây phương tiện hoạt động cùng giải quyết các đề nghị của Tăng Ni Phật tử xa gần.

Sau ngày Thứ sáu 10.9 Tiền Hội Nghị, vào ngày hôm sau Thứ bảy 11.9 một lễ khai mạc Đại Hội khoáng đại của Giáo Hội đă được tổ chức trọng thể với sự tham dự của chính quyền các cấp liên bang, tiểu bang cũng như địa phương với sự hiện diện đông đảo của cộng đồng người Việt tự do tại NSW, các hội đoàn, đoàn thể, hiệp hội và đa số giới truyền thông báo chí Việt ngữ như SBS Radio, Nhân Quyền, Việt Luận, Ti Vi Tuần San ...

Mở đầu là diễn văn khai mạc của Thượng Tọa Thích Bảo Lạc chào mừng quan khách Úc Việt các phái đoàn Phật tử từ Victoria, Queensland, Nam Úc, Tây Úc, ACT, Tân Tây Lan đến tham dự đại hội cùng nói rơ lư do khiến Giáo Hội Phật Giáo VNTN phải được củng cố. Tiếp theo là diễn từ của ông Tổng trưởng di trú liên bang Úc châu, ông Philip Ruddock, Đạo Từ của các vị Ḥa Thượng Thích Hộ Giác (đến từ Hoa Kỳ), Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan (đến từ Canada), Ḥa Thượng Thích Minh Tâm (đến từ Âu Châu). Đại hội cũng được lắng nghe Đạo Từ của Ḥa Thượng Huyền Quang xử lư thường vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo VNTN (gửi đến từ VN) do Ḥa Thượng Huyền Tôn tuyên đọc, thư chúc mừng Đại Hội của Ḥa Thượng Thích Quảng Độ từ VN do Ḥa Thượng Thích Như Huệ đọc.

Tiếp theo là phần chúc từ của đại biểu Cư sĩ do Đạo hữu Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện phát biểu. Cuối cùng là phần cảm tạ của ban tổ chức do đại đức Thích Tâm Phương tŕnh bày.

Một buổi cơm chay thân mật cũng được tổ chức khoản đăi Tăng Ni, Quan khách, các phái đoàn đại biểu cư sĩ và Phật tử hiện diện.

Trong ngày cuối cùng của đại hội là phần cung thỉnh quí vị Tăng sĩ và Phật tử vào các Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương và Hội Đồng Điều Hành như sau:

Hội Đồng Chứng Minh:

1. Ḥa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)

Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTH

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.

2. Ḥa Thượng Thích Hộ Giác (USA)

Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại HK, VP2 Viện Hóa Đạo.

3. Ḥa Thượng Thích Thuyền Ân (USA)

Nguyên Tổng Vụ Trưởng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

4. Ḥa Thượng Thích Huyền Vi (France)

Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN

Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới.

5. Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn (Australia)

Đồng Sáng lập viên GHPGVNTN Úc Châu-Tân Tây Lan

Viện Chủ Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự.

6. Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan (USA)

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại Tại Canada

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành (đặc trách liên lạc các Châu)

GHPGVNTN Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, Văn pḥng 2 Viện Hóa Đạo.

7. Ḥa Thượng Thích Minh Tâm (France)

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Âu Châu,

Viện chủ Chùa Khánh Anh, Paris.

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương

1. Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn

2. Ḥa Thượng Thích Như Huệ

3. Thượng Tọa Thích Bảo Lạc

4. Thượng Tọa Thích Tịnh Minh

5. Thượng Tọa Thích Quảng Ba

6. Thượng Tọa Thích Phước Nhơn

7. Thượng Tọa Thích An Thiên

8. Thượng Tọa Thích Trường Sanh

9. Đại Đức Thích Nguyên Trực

Hội Đồng Điều Hành:

Hội Chủ: Ḥa Thượng Thích Như Huệ

Phó Hội Chủ I: Thượng Tọa Thích Quảng Ba

Phó Hội Chủ 2: Thượng Tọa Thích Bảo Lạc

Phó Hội Chủ 3: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn

Phó Hội Chủ 4: Thượng Tọa Thích Trường Sanh

Tổng Thư Kỷ: Thượng Tọa Thích Bảo Lạc

ĐỆ 1 Phó Tổng Thư Kư: ĐĐ. Thích Nguyên Tạng

ĐỆ 2 Phó Tổng Thư Kư: ĐĐ. Thích Tâm Minh

Chánh Thủ Quỹ : Ni Sư TN Như Thiền

Phó Chánh Thủ Quỹ: Sư Cô Thích Nữ Tâm Lạc

Vụ Trưởng Vụ Tăng Sự: Thượng Tọa Thích Bổn Điền

Vụ Phó Vụ Tăng Sự: ĐĐ. Thích Nguyên Trực

Vụ Trưởng Vụ Hoằng Pháp: Thượng Tọa. Thích Phước Nhơn

Vụ Phó 1 Vụ Hoằng Pháp: ĐĐ. Thích Nhuận An

Vụ Phó 2 Vụ Hoằng Pháp: ĐH. Đồng Loại Trần Nguyên Trung

Vụ Trưởng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: Thượng Tọa Thích Trường Sanh

Vụ Phó 1 Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐH. Như Tạng Lâm Như Tạng

Vụ Phó 2 Vụ văn Hóa Giáo Dục: ĐH. Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện

Vụ Trưởng Vụ Cư Sĩ : ĐĐ. Thích Như Định

Vụ Phó 1 Vụ Cư Sĩ: ĐĐ. Thích Tịnh Đạo

Vụ Phó 2 Vụ Cư Sĩ : ĐH. Nguyên Hiệp Nguyễn Gia Hiếu

Vụ Trưởng Vụ Thanh Niên GĐPT: ĐĐ. Thích Tâm Phương

Vụ Phó Vụ Thanh Niên GĐPT: ĐH. Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm

Vụ Trưởng Vụ Từ Thiện Xă Hội: ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm

Vụ Phó 1 Vụ Từ Thiện Xă Hội: Sư Cô TN Trí Lưu

Vụ Phó 2 Vụ Từ Thiện Xă Hội: Sư Cô TN Diệu Pháp

Vụ Trưởng Vụ Tài Chánh: Đại Đức Thích Nhật Tân

Vụ Phó 1 Vụ Tài Chánh: Đại Đức Thích Viên Chơn

Vụ Phó 2 Vụ Tài Chánh: Sư cô TN Bảo Sơn

Vụ Trưởng Vụ Nghi Lễ: Đại Đức Thích Tâm Minh

Vụ Phó 1 Vụ Nghi Lễ: Đại Đức Thích Phổ Hương

Vụ Phó 2 Vụ Nghi Lễ: Sư cô TN Bảo Trường

- Một buổi họp báo Việt ngữ cũng được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật gồm các cơ quan truyền thông, ngôn luận Việt Nam tại Úc Châu gồm SBS Radio Sydney, Việt Nam Thời Nay, Chiêu Dương, Việt Luận, Nhân Quyền ...

Trong cuộc họp báo này, Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Nội thuộc Giáo Hội PGVNTN đă gởi đến báo chí truyền thông Việt ngữ một bản tin báo cáo về t́nh h́nh Phật sự trong nước. Theo bản tin này th́ sau Đại Hội Phật Giáo VNTN kỳ 8 ở Hoa Kỳ một phái đoàn thuộc Ban tôn giáo TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Ngọc Sang đi công kích khủng bố khắp các chùa thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. CSVN cũng tiếp tục mở chiến dịch đàn áp, khủng bố, đe dọa các vị tu sĩ: Thích Viên Định (Chùa Giác Hoa, B́nh Thạnh Sài G̣n), Ḥa Thượng Thích Đức Nhuận (Chùa Giác Minh, quận 10, Sài G̣n), Ḥa Thượng Thích Quảng Độ (quận Phú Nhuận), Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ (quận G̣ Vấp), Thầy phước An, Minh Châu (Nha Trang), Thầy Quảng Độ (quận 4),

Thượng Tọa Tân Định (Chùa Thanh Tuyền), Thượng Tọa Không Tánh (Chùa Liên Tŕ) ... Ngoài ra các chùa ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị ... thuộc Giáo Hội Phật Giáo VNTN cũng đều bị cô lập khủng bố.

 Phật tử trong nước cũng như Phật tử Hải ngoại, mọi người, mọi giới đều ngán ngẫm và lên án đường lối cai trị độc tài, độc đoán nhất là chính sách đàn áp tôn giáo, tự do tín ngưỡng của tập đoàn bạo quyền CSVN. Nhiều người tại Úc châu, nhất là đồng hương Phật tử VN c̣n tha thiết với tiền đồ tổ quốc, dân tộc và Giáo Hội Phật Giáo VN tại quê nhà tin tưởng rằng với Giáo Hội Phật Giáo VNTN tại Úc Châu, Tân Tây Lan do quư Ḥa Thượng Thích Như Huệ, Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn và quư vị Tăng sĩ khả kính lănh đạo là niềm hy vọng, tin tưởng cho mọi người Việt ty nạn tại Úc Châu, Tân Tây Lan trong sứ mạng phục vụ cho dân tộc và đạo pháp mà nhất

là quyết liệt đấu tranh cho Tự do - Dân Chủ của hơn 80 triệu đồng bào ta c̣n đang bị khủng bố, cô lập, ḱm kẹp tại quê nhà.

Đại Hội đă thành công viên măn với sự yểm trợ của mọi giới đồng hương Phật tử tại Úc Châu - Tân Tây Lan nhưng quư Giáo Hội có thể hiện được sứ mạng thiêng liêng là phục vụ cho Dân Tộc - Đạo Pháp hay không (?) th́ chắc là phải chờ thời gian sắp tới. Nhưng dành lại mọi lẽ, th́ mọi người vẫn hy vọng, vẫn tin tưởng chờ đợi.

***

 

 

 

 

 

YÊN LẶNG ... LÀ TOA RẬP VỚI KẺ THÙ

Người ta đồn rằng... trong suốt 3 ngày qua tại chùa Pháp BảO(NSW), một đại hội Phật Giáo có tên Phật Giáo VNTN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đă được h́nh thành nhằm phát triển cơ sở Phật Giáo và quyết theo con đường phụng sự cho Dân tộc và Đạo Pháp nhằm tiếp sức, tiếp lực với Giáo Hội Mẹ tại quê nhà hầu đấu tranh cho con người VN thoát khỏi gông cùm, xiềng xích từ chế độ CSVN.

Người ta cũng đồn rằng...Giáo Hội này mới đúng là hiện thân của GHPGVNTN tại Việt Nam dưới sự chỉ đạo của nhị vị Ḥa Thượng Huyền Quang - Quảng Độ đang bị Việt Cộng giam cầm khủng bố... Hai vị Ḥa Thượng khả kính này là tấm gương sáng cho dân tộc và Đạo Pháp, luôn luôn kiên tŕ đấu tranh cho bằng được Tự Do - Dân Quyền - Dân Chủ cho quê hương VN. Và những người VN tị nạn tại Úc châu này c̣n tha thiết với dân tộc VN, c̣n tha thiết đấu tranh cho con người VN được tự do, hạnh phúc, thanh b́nh th́ cũng nên tiếp lực, tiếp sức, ủng hộ, yểm trợ cho Giáo Hội này.

Người ta lại đồn thêm rằng ... Giáo Hội này là Giáo Hội thứ 2 sau Giáo Hội cũng là Phật Giáo VNTN dưới sự lănh đạo của Ḥa Thượng Phước Huệ ... từ đó người ta nghĩ rằng có sự chia rẽ giữa hai khối Phật Giáo ... Tuy nhiên theo nhiều người giải thích th́ đây là một hiện tượng tiến bộ - có được từ những mâu thuẫn nội bộ. Hiện tượng tiến bộ này là kết quả của nhiều bộ óc đấu tranh của nhiều tăng sĩ, Phật tử và cũng là nhiều niềm ưu tư lo lắng về Giáo Hội ở quê nhà đang bị CSVN khủng bố, ḱm kẹp, bức tử ... Giáo Hội này ra đời nhằm đáp ứng đương đầu với t́nh h́nh mới, biến chuyển mới tại quê nhà. Giáo Hội này sẽ quyết liệt với kẻ thù của Dân tộc và Đạo pháp, quyết liệt với bạo quyền, bạo tài, độc đảng!!! Giáo hội này sẽ là một trong những đầu cầu của Giáo hội Mẹ tại Úc châu và Tân Tây Lan ...và rồi đây sẽ có nhiều Đại Hội, những Đại Hội như NSW sẽ được tổ chức tại Âu Châu, Mỹ quốc, Canada... để nối ṿng tay lớn, để nối nhiều bàn tay, nhiều cánh tay ...của Giáo Hội Phật Giáo VNTN tại hải ngoại ...

Người ta lại đồn thêm rằng ... với đa số Tăng sĩ từ nhiều chùa, tu viện trên toàn Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan...sẽ là tiếng chuông chùa vang dội khắp nơi trên thế giới, sẽ cảm hóa được mọi người nhất là mọi người con Phật ngồi lại với nhau hầu đấu tranh cho dân tộc quê hương VN thoát khỏi gông cùm của CSVN.

Người ta cũng đồn rằng ... quư Thầy ở VN như các Thầy Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ Sĩ, Không Tánh cùng bao nhiêu vị Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức ... đang bị VC giam cầm khủng bố, là một ưu tư, nhiều ưu tư cho khối người VN tại Hải ngoại c̣n tha thiết với quê Mẹ, Dân tộc Việt... Yên lặng làm ngơ trước những đau khổ, ngục tù, xiềng xích của đồng bào ta trong nước, của những tu sĩ, tăng sĩ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau trong nước ... có khác ǵ là toa rập với kẻ thù CSVN, có khác ǵ là đồng lơa với tội đồ của Dân tộc! C̣n là người VN xin hăy tiếp sức , tiếp tay với những Đoàn Thể đấu tranh, với các cộng đồng VN tự do; yểm trợ cho các tôn giáo, hội đoàn đấu tranh ... các giáo hội như Giáo Hội Phật Giáo VNTN thuộc Viện Hóa Đạo 2 Hải Ngoại (trực thuộc Giáo Hội Mẹ tại quê nhà) ... Có làm được như vậy, có thống nhất ư chí, có ngộ được vậy th́ may ra mới có cơ hội diệt sạch được bạo quyền, đem lại thanh b́nh tự do, ấm no ... cho toàn dân tộc Việt ...

***

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về
Mục Lục Kỷ Yếu Đại Hội Kỳ I

 

 

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com