Home
 


Đại Hội Khoáng Đại kỳ I

của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
 


 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại  Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

DIỄN VĂN
Đại Hội GHPGVNTN Hải Ngoại
Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Của trưởng Ban tổ chức - T.T. Thích Bảo Lạc

 

Kính bạch Ḥa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Văn Pḥng 2 Viện Hóa Đạo Giáo Hội PGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

Kính bạch Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội

PGVNTN Hải ngoại tại Canada.

Kính Bạch Ḥa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Âu Châu.

Kính bạch chư Tôn đức Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Kính thưa ông Philip Ruddock, Tổng Trưởng Di Trú và Đa Văn Hóa Sự Vụ.

Kính thưa ông Ned Maruncic, đại diện ông Bob Carr, Thủ Hiến tiểu bang New South Wales.

Kính thưa ông Vơ Minh Cương, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu.

Kính thưa quư vị đại diện các tôn giáo, tổ chức, các Hội Đoàn, Đoàn thể, truyền thông.

Kính thưa quư vị nhân sĩ trí thức, quư vị cao niên, quư đồng hương và chư Phật tử nam nữ hiện diện.

Trong không khí tưng bừng của ngày Đại Hội cũng là ngày tươi đẹp nắng ấm chan ḥa của mùa xuân trăm hoa đua nở. Ban Tổ chức Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan vô cùng hân hoan cảm kích trước mối đạo t́nh thâm hậu mà quư vị đă ưu ái dành cho chúng tôi qua sự hiện diện quư báu trong buổi lễ khai mạc hôm nay. Thay mặt Ban Tổ Chức, xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể chư tôn và liệt quư vị.

Kính thưa quư vị,

Nh́n lui về quá khứ hai thập niên ty nạn và định cư tại Úc nói riêng và hải ngoại nói chung, Phật Giáo Việt Nam đă đặt nền móng vững chắc và hoạt động khởi sắc. Chùa chiền và các cơ sở tu học đă được thiết lập khắp các tiểu bang, nơi nào có người Việt đinh cư. Tăng ni đa số theo làn sóng người tỵ nạn đă đến đây và bắt tay đẩy mạnh phong trào tu học Phật cho quần chúng ngày càng đa dạng hơn, có quy củ hơn, và quy tụ nhiều người hơn. Một số Tăng ni khiêm tốn khác cũng đă được đào tạo tại hải ngoại để cung ứng nhu cầu Phật sự cấp bách. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc cùng với Giáo Hội PGVNTN các Châu khác c̣n nỗ lực vận động tái lập tự do tôn giáo.và tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam, v́ Giáo Hội truyền thống tại quê nhà đă và đang bị chế độ độc tài đảng trị Cộng Sản Việt Nam đàn áp, bức chế hết sức thâm độc.

Pháp nạn quốc nội chưa lắng yên, th́ Giáo Hội tại Úc bị gián đoạn sinh hoạt từ năm 1995 v́ lủng củng nội bộ. Cấp Trung ương của Giáo Hội tê liệt hoàn toàn kể từ tháng 12 năm 1995 khi Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV không được tổ chức, Chư Tăng Ni và các Giáo Hội địa phương sau hơn 3 năm ẩn nhẫn chờ đợi, gởi thư khiếu giại, trực tiếp đề nghị t́m giải pháp hữu hiệu cho đường hướng hoạt động chung, nhưng đều vô hiệu.

Vào tháng 1 năm nay (1999) Ḥa Thượng Phước Huệ nguyên Viện Trưởng đă tự triệu tập đại hội không dựa nguyên tắc Hiến Chương Giáo Hội quy định, và không tham khảo Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương của Giáo Hội, để cho Ngài tự ổn cố chức vị Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo GHPGVNTN UĐL - TTL của ḿnh. Việc làm xé lẽ này của một cá nhân không thể đại diện được cho tiếng nói của Phật giáo Việt Nam tại Úc, nên buộc ḷng chư Tăng, Ni đang hành đạo tại Úc phải tái lập ưu thế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thống, để vừa nỗ lực truyền thừa mạng mạch Phật pháp, vừa đi đúng đường hướng của Giáo Hội mẹ tại quê nhà, nên từ tháng 5/1999 đă thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội. Sau năm phiên họp cân nhắc cẩn trọng mọi việc trong các tháng 5,6,7 và 8 vừa qua, Ban soạn thảo Hiến Chế gồm 10 vị tôn đức và hai nhân sĩ trí thức Phật giáo đă tận t́nh làm việc và đúc kết nhiều ư kiến, để có được bản dự thảo Hiến Chế mà Đại Hội sẽ tham khảo và thông qua chiều nay.

Với tâm nguyện phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, lấy tinh thần lục ḥa Tăng lữ làm phương tiện hoằng dương Chánh Pháp, cùng các Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại các Châu khác chung ḥa theo đường hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà, trong sứ mạng kế thừa đạo nghiệp để báo đáp hồng ân chư Phật.

Thay mặt Ban Tổ Chức chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ chư tôn và quư vị quan khách đă không quản ngại đường xa, tuổi tác, công việc bận rộn v.v... đă về đây chứng minh và tham dự Đại Hội; cùng với các phái đoàn từ các tiểu bang xa xôi như Tây Úc, Nam Úc, Victoria, Queensland và Tân Tây Lan, đă mang lại cho Ban Tổ Chức nhiều khích lệ hết sức lớn lao. Chính quư Ngài cùng quư vị đă làm động lực đẩy mạnh tinh thần Đại Hội lan xa măi vào ḷng người con Phật, và làm cho kết quả của Đại Hội sẽ tựu thành vị thế quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam tại Úc nói riêng, và tại hải ngoại nói chung.

Trong việc tổ chức Đại Hội chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, nhất là việc tiếp đón, nơi ăn chỗ nghỉ, thật quả là đơn sơ đến mức tối thiểu trong phạm vi hữu hạn vừa với tầm tay, Ban Tổ Chức mong được quư Ngài, cùng quư vị niệm t́nh hoan hỷ.

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin kính chúc quư ngài pháp thể khinh an, Phật sự viên măn, đạo quả viên thành. Đồng kính chúc quư vị được nhiều an lành hạnh phúc để tiếp tục dấn thân trên đường phục vụ tha nhân. Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội trong giờ phút trang nghiêm này.

Trân trọng kính chào quư liệt vị.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Sydney ngày 11/09/1999.

 

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.
Ban Tổ Chức Đại Hội

Do Hội Đồng Tăng Già
thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi- Tân Tây lan
VP Trưởng Ban: Chùa Pháp Bảo,
148-154 Edensor Rd, St. Johns Park. NSW 2176.AUSTRALIA
VP Tổng Thư Kư: Tu Viện Vạn Hạnh
32 Archibald St. Lyneham, ACT 2602. AUSTRALIA

THƯ MỜI

 

Bạch Chư tôn Giáo Phẩm, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni tại Úc châu.

Đă đành Phật tánh bản lai không sanh không diệt, pháp thân thường tịch không vọng không chơn, nhưng đó là cảnh giới của các bậc đă cao chứng phẩm vị giải thoát. Hầu hết chúng ta đang lúc c̣n sống ṿng đối đăi nhị nguyên, tất nhiên sự hành đạo rất cần lục ḥa và tứ nhiếp. Tăng ly chúng tăng tàn là nguyên tắc phổ quát xưa nay. Với công hạnh ban trải ḷng từ, hy sinh gian nguy và cả sinh mạng ḿnh để cứu dân độ nước của các Thiền Sư Khuông Việt, Vạn Hạnh, Điều Ngự Giác Hoàng, Chân Nguyên, Quảng Đức, Thiện Minh ...  tuy ảnh hưởng và công đức các Ngài sâu cạn, rộng hẹp có khác nhau, nhưng đại nguyện độ sinh, đại hạnh ḥa nhi bất đồng, đại hùng vô úy của các Ngài là ḥa chung một thể.

Nay Chư Tăng Ni, Phật tử Úc châu nguyện noi gương liệt tổ tiền bối, đă 18 năm góp ḷng chung sức xây dựng Tổng Hội (từ 1981) đến Giáo Hội (từ 1987) để phục hưng lại nền đạo Pháp vốn đang bị đàn áp khủng bố và hủ hóa, chính trị hóa ở quê nhà, sau biến cố một vị giáo phẩm cố ư tách rời đại chúng Già tại Úc để lập Giáo Hội riêng (đầu 1999) mà không có cơ hội can gián được, và sau nhiều năm ẩn nhẫn đợi chờ thiện chí, thấy đă đến lúc cần phải khôi phục lại đạo t́nh tương kính, chấn chỉnh lại nề nếp chúng đức như hải, thể hiện rơ tâm nguyện sắt son gắn bó nhiều hơn với GHPGVNTN truyền thống, chân chính ở quê nhà đang lâm cơn pháp nạn.

Với tâm nguyện kết hợp nhau trong niềm ưu tư cho vận mệnh của đạo pháp và dân tộc, sau khi bàn thảo cân nhắc cẩn trọng mọi t́nh h́nh thực tế, với niềm hỷ xả chân thành và chánh niệm sáng tỏ, đă quyết định sẽ tổ chức Đại Hội để thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

Đó cũng là để thể hiện phần nào lời Di huấn "chúng tăng phải tương giáo, tương sám, tương kính, tương thuận" của đức cố Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu, Chánh Thư Kư Xử Lư Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Và cũng là để noi dấu các Ngài Tố Liên, Tịnh Khiết, Huệ Quang, Khánh Anh, Thiện Hoa, Đôn Hậu, Trí Thủ ... nguyện đem Phật Pháp hóa độ nhân sinh và tha thiết mưu cầu ḥa b́nh thịnh lạc cho đất nước.

Giáo Hội kỳ nầy khác hơn 18 năm qua, sẽ cố gắng nâng cao vị trí của từng Tự, Viện thành viên, sẽ cung thỉnh tất cả Tăng Ni và mời một số Phật tử cùng chia xẻ trách nhiệm phát huy Phật  Pháp, thanh tịnh Tăng đoàn trang nghiêm Giáo Hội.

Mỗi đơn vị đều là thành viên ṇng cốt và căn bản cho Giáo Hội. Các Vụ, Pḥng, Ban chuyên môn của giáo Hội sẽ tận lực giúp các chùa vượt qua những khó khăn về hoằng pháp, thanh niên, cư sĩ, gây quỹ giảng dạy, miễn thuế, kiến trúc, v.v...

Cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm và Táng Ni tứ chúng cùng về tham dự Đại Hội và góp một phần tâm nguyện cho đạo pháp ở quê nhà được phục hưng; cũng là góp phần trong việc xiển dương đạo pháp ở xứ người.

Nếu thấy chưa tiện làm Thành viên chính thức, và chỉ tham dự được Lễ Khai Mạc, cũng kính xin Chư Tôn hoan hỷ gởi PHIẾU HỒI BÁO để Ban Tổ Chức tiện việc cung đón Chư tôn và Quư phái đoàn Tăng Ni, Tự viện tham dự.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

Tỳ kheo Thích Huyền Tôn     Tỳ kheo Thích Như Huệ     Tỳ kheo Thích Bảo Lạc

Đại diện Hội Đồng Tăng già Úc Châu    Đại diện GHPGVNTN tại Úc Châu    Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội

 

 CẢM TỪ
của Ḥa Thượng Thắng Hoan

 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada, kiêm Phó Chủ tịch đặc trách liên lạc các châu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Ḥa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quư ngài Ban tổ Chức, quư Đại Biểu, quư Quan Khách, quư Phật tử và quư đồng hương.

Thưa quư liệt vị,

Chúng tôi thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada vô cùng hoan hỷ lần đầu tiên được Ban Tổ Chức Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan quan tâm, mời tham dự với tư cách Chứng Minh Đạo Sư trong kỳ Đại Hội Khoáng Đại trọng thể này, được tổ chức tại thành phố Sydney phồn vinh của nước Úc Đại Lợi. Chúng tôi xin chân thành gởi đến chư tôn Hoà Thượng, chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, quư Ngài Ban Tổ Chức, quư Đại Biểu, quư Quan Khách, toàn thể quư Phật Tử và quư đồng hương hiện diện lời chào kính mến của chúng tôi.

Kính thưa quư Ngài và quư Đại Biểu,

Như chúng ta đă biết, trong quá tŕnh lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam từ khi hiện hữu trên đất nước Việt Nam đă có những đợt chuyển ḿnh quan trọng nhằm đối phó với những khó khăn từ mọi phía đưa đến để thích ứng với sự chuyển biến của thời đại. Cụ thể như Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam khởi điểm từ thập niên 30 với danh nghĩa là Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam và đi đến quyết định thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Điều đó cho thấy Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một thực thể dân lập có chiều dài lịch sử là hậu thân của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam được Tăng Ni và Phật tử toàn quốc xây dựng từ năm 1964, đủ tư cách đại diện phát huy văn hóa và tín ngưỡng truyền thống của dân tộc trên bốn ngàn năm văn hiến.

Gần đây, sau năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà bị chế độ Cộng Sản Việt Nam đàn áp th́ sau đó không bao lâu Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại các quốc gia trên thế giới lại thi đua trưởng thành khắp năm châu bốn biển để bảo vệ Giáo Hội mẹ và đồng thời phát huy văn hóa tín ngưỡng của dân tộc nẩy nở trên các mảnh đất tự do của xứ người. Tại Việt Nam, sự đàn áp của chế độ Cộng Sản không có nghĩa là giải thể được Giáo Hội của dân lập mà trái lại giúp cho nó tồn tại vững chắc trong ḷng dân tộc và c̣n phát triển lớn mạnh ra hải ngoại. Điển h́nh như Đại Hội Kỳ VIII của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống Nhất được tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế thuộc quốc gia Hoa Kỳ vào những ngày 14, 15, 16 tháng 5 năm 1999 nhằm kiện toàn tổ chức, kết nối thân thương chặt chẽ giữa Giáo Hội Mẹ trong nước và các Giáo Hội hải ngoại để truyền đăng tục diệm, hoằng dương chánh pháp, phục vụ chúng sanh. Chưa có Giáo Hội nào có tầm cỡ to lớn như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, không những có mặt trong nước Việt Nam mà c̣n có mặt khắp các quốc gia trên thế giới. Chưa có Giáo Hội nào có chánh nghĩa như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chẳng những có nhiệm vụ là thay mặt Giáo Hội truyền thống tại quê nhà phát huy văn hóa tín ngưỡng của dân tộc trên đất nước người, và c̣n có tư cách đại diện tiếng nói của dân tộc trên lănh vực ngoại giao đối với các quốc gia trên thế giới.

Chúng ta tự hào rằng, cho đến ngày nay, Giáo Hội chúng ta kể cả trong nước cho đến nước ngoài đều đi đúng ư hướng của các bậc tiền nhân, chưa bao giờ phản bội và quay lưng lại với dân tộc, cũng như chưa bao giờ làm tay sai cho bất cứ thế lực vô minh nào chà đạp lên quyền sống của dân tộc mà ngược lại c̣n gắn liền với vận mệnh thăng trầm của dân tộc, cho nên luôn luôn v́ lợi ích chung của ất nước đă từng ḥa ḿnh vào những công cuộc vận động lịch sử trong ḍng thác lịch sử của dân tộc. Nếu như không có ḥa ḿnh vào những công cuộc vận động lịch sử nói trên, Giáo Hội chúng ta chắc chắn không có tầm vóc và cũng không có giá trị như ngày hôm nay, mặc dù chúng ta vẫn thấy c̣n rất nhiều chông gai trên bước đường phục vụ. Chúng ta nên biết rằng, Giáo Hội chúng ta cả trong nước lẫn nước ngoài luôn luôn là đối tượng triệt hạ của các thế lực phản dân tộc. V́ lẽ đó phải thường xuyên cảnh giác những hiện tượng chung quanh có thể làm giảm sút năng lực chu toàn trách nhiệm phục vụ đạo pháp và dân tộc của chính ḿnh.

Kính thưa quư liệt vị,

Gíáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tổ chức Đại Hội Khoáng Đại hôm nay, có thể nói không ngoài mục đích là kiện toàn cơ cấu để chuẩn bị hành trang cho hướng đi mới của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội chỉ đạo, và đồng thờỉ ngăn ngừa cũng như cảnh giác tất cả mọi chướng duyên bất cứ từ đâu đưa đến cho tiến tŕnh phục vụ đạo pháp và dân tộc như đă đề cập ở trên.

Từ xưa đến nay, bất cứ cuộc thành công nào của lịch sử không phải đều được trải thảm và tất cả phải với giá rất đắt. Sứ mệnh Giáo Hội chúng ta rồi đây sẽ gặp rất nhiều thử thách trên hành tŕnh và lẽ tất nhiên thử thách nào cũng khó khăn, nhưng nhờ đó đánh giá được ư chí của chúng ta trên đường phục vụ lư tưởng. Chúng tôi tin tưởng rằng với lập trường vững chắc, với trách nhiệm kiên cường, với tâm nguyện vị tha của Bồ Tát hạnh, chúng ta sẽ vượt qua những đoạn đường chông gai và đi đến thành công viên măn. Chúng tôi vui mừng và hănh diện rằng kể từ đây Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada sẽ liên kết chặt chẽ với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan trên hành tŕnh phục vụ Giáo Hội, đồng thời kỳ vọng rằng sự ngăn cách địa dư không làm cho chúng ta xa mặt cách ḷng trên cùng một ư chí phụng sự lư tưởng. Chính những điểm tương đồng nầy là chất keo sơn gắn bó giữa chúng ta chặt chẽ hơn ở bất cứ nhiệm vụ nào của Giáo Hội giao phó với châm ngôn "Đạo cần ta đến, chúng sanh cần ta đi, không nệ gian lao, không từ khó nhọc" của hạnh Bồ Tát. Để tỏ bày ḷng hân hoan và niềm tin sắc son của đại biểu ở chân trời góc biển xa xôi, chúng tôi thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada xin thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan Đại Hội thành công viên măn.

Trân trọng kính chào quư liệt vị,

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác đại chứng minh.

 

  

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER
ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

1978 PARTHENAIS. MONTRÉAL, QUÉBEC H2K 3S3 CANADA
 Tel. (514) 525-8122 Fax (514) 521-8624

THƯỢNG THỦ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

 

Số 1044-VP-TT                     

Ngày 08.08.1999

Kính gửi:

- Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn.

- Ḥa Thượng Thích Như Huệ.

- Thương Tọa Thích Bảo Lạc.

Ban Tổ chức Đại hội GHPGVNTNHN ÚC ĐẠI LỢI và TÂN TÂY LAN.

Kính bạch Quí Ngài,

Trước đây mươi ngày chúng tôi có nhận đươc thiệp của Quí Ngài cung tthỉnh chúng tôi tham dự và chứng minh Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan vào ngày 10, 11, 12 tháng 08 năm 1999 tại chùa Pháp Bảo, Sydney.

Chúng tôi vô cùng cảm động trước thiện ư của Quí Ngài. Chúng tôi thành thực vui mừng và tán thán công đức Quí Ngài cùng chư Tôn đức Tăng Ni đă bao tâm khổ tứ và đă cố gắng không mệt mỏi làm sống lại danh nghĩa cùng sự sinh hoạt của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan qua kỳ Đại Hội này.

Lẽ ra, chúng tôi phải có mặt, để cùng chia xẻ niềm vui chung với Quí Ngài, với chư Tôn đức Tăng Ni và Quí vị hiện diện trọng Đại Hội, nhưng v́ Phật sự khẩn cấp tại Pháp quốc, nên chúng tội không thể thân tới tham dự và chứng minh Đại Hội được. Mọi quyết nghị của Đại Hội chúng tôi xin nhất tâm tùy hỷ công đức và cầu chúc Đại Hội thành công viên măn. Chúng tôi kính mong Quí Ngài, chư Tôn đức Tăng Ni và Quí vị hiện diện trong Đại Hội niệm t́nh thông cảm.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ: Phật sự của Quí Đại Hội được mọi phần tốt đẹp. Quí Ngài cùng chư Tôn đức Tăng Ni và Quí vị hiện diện được thân tâm ḥa duyệt, nhiều điều như nguyện.

Kính thư,

Ḥa Thượng Thích Tâm Châu.

 

 

 

Đạo từ của Ḥa Thượng Thích Minh Tâm
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
GHPGVNTNHN tại Âu Châu

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Ḥa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ Văn pḥng II VHĐ,

Kính bạch Chư tôn Giáo Phẩm, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni,

Kính thưa Quư vị Đại diện các Hội Đoàn, Quư vị nhân sĩ, đồng hương và Đại Biểu Phật tử,

Về phần đạo từ cho kỳ Đại Hội Khoáng đại của GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Hôm nay chúng tôi nghĩ rằng quư vị vừa nghe Hoà Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành tại Hoa Kỳ cũng như là Hoà Thượng Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành của GHPGVNTNHN tại Canada đă hết sức đầy đủ với nhiều ư nghĩa. Riêng phần chúng tôi đến đây đại diện cho GHPGVNTNHN tại Âu Châu trong tinh thần liên đới, hỗ trợ nói lên tất cả những ước muốn của Tăng, Ni và tín đồ Âu Châu, đối với Giáo Hội tại Úc cũng như nói chung tại hải ngoại, đó là niềm ao ước to lớn là làm thế nào thể hiện tinh thần chung để yểm trợ GHPGVNTN truyền thống tại quê nhà. Ngoài những đạo từ của Chư tôn vừa mới gởi đến Đại Hội. Chúng tôi chỉ xin mạo muội đóng góp thêm vài nhận xét riêng tư cá nhân, cũng như một số Chư tôn đức trong Giáo Hội Âu Châu.

Kính thưa Chư tôn Giáo Phẩm, thưa Quư liệt vị và bà con đồng hương. Điều thứ nhất mà chúng tôi nghĩ đó là một sự thật, mà sự thật này nếu nói ra, có nhiều khi và nhiều người bi quan. Khi nào nói đến người Việt ở Hải Ngoại hay là tổ chức Phật Giáo ở Hải Ngoại thường chúng ta nghĩ đến có một sự rạn nứt, một sự chia rẽ, một sự phân hóa, làm cho nhiều người cảm thấy bi quan.

Khi nào nói tới người Việt th́ có một câu chuyện hơi khôi hài chua chát, kể rằng: hễ có 3 người Việt ngồi lại th́ thế nào cũng có 3 ư kiến khác nhau. Việc này không phải riêng ở tại Úc Đại Lợi, mà tại Âu Châu chúng tôi và tại Hoa Kỳ, tại Canada nói chung, đó là một sự thực không có ǵ phải giấu diếm, nhưng riêng chúng tôi nghĩ rằng: tuy đó là một sự thật, nhưng không phải sự thật bi quan, chính có nhiều ư kiến mới đưa tới sự thay đổi mà nhờ những sự thay đổi mà chúng ta mới có tiến bộ. Mà thực t́nh như vậy, trong thế giới ngày nay nếu không có thay đổi sẽ không có tiến bộ. Có một điều chúng ta cần quan tâm là thay đổi theo chiều hướng nào? Đối với Phật giáo và đối với GHPGVNTH, thay đổi theo chiều hướng mà chúng tôi nghĩ rằng Hoà Thượng Chủ tịch đă nêu ra đó là nhu cầu của đạo pháp và nhu cầu của dân tộc. Khi nào nhận thấy chúng ta đi lệch hướng đó th́ cần phải thay đổi ngay. Từ tổ chức sinh hoạt Tăng Ni cho đến tổ chức cư sĩ, tổ chức GĐPT cũng thế, phải thay đổi và thay đổi đúng theo nhu cầu của thời đại nói chung, cũng như nhu cầu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng trong nước cũng như ngoài nước. Đó là nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai của chúng tôi là đặc điểm của PGVN cũng như GHPGVNTN mà vừa rồi Hoà Thượng Chủ Tịch cũng đă nêu ra, thỉnh thoảng chúng ta nghe có người phê b́nh "PGVN không có cái ǵ đặc biệt hết, Phật giáo Tây Tạng mới đặc biệt, Phật giáo Nhật Bổn mới đặc biệt, Phật giáo Trung Hoa mới đặc biệt; chúng ta chỉ là cái bóng của Phật giáo Trung Hoa ". Chúng tôi nghĩ rằng mới nh́n qua sẽ có người có thể nhận xét như vậy, nhưng xét cho kỹ sẽ thấy là không phải như vậy. Nếu chúng ta để tâm nghiên cứu PGVN và nhất là chúng ta để tâm tham gia, (dùng chữ ngày nay gọi là "dấn thân") vào những sinh hoạt của PGVN, chúng ta sẽ thấy khác và khác rất nhiều so với Phật Giáo các nước khác Từ cơ cấu tổ chức cho đến triết lư hành động sẽ thấy khác nhau. Một người Phật tử, một vị Tăng, Ni nào nghiên cứu và dấn thân vào sinh hoạt sẽ thấy rằng Phật Giáo Việt Nam không phải là một cái bóng của bất cứ một Phật Giáo nào, là Nam Tông hay Bắc Tông, là Trung Quốc hay Tích Lan. Mặc dầu chúng ta có những nghi lễ, có những y phục, cung cách sinh hoạt nh́n thấy tương tự giống như Trung Quốc, như Nhựt bổn, Thái Lan, Tích Lan. Nhưng đi sâu vào sẽ thấy không giống, đó là điều có thể nói là những điểm tự hào của PGVN, và nhờ những điểm đó mà chúng ta c̣n đến ngày nay. Chúng ta không có ǵ ngần ngại, cũng không có ǵ mặc cảm, mà nên hănh diện thừa nhận và phát huy những đặc điểm ấy. Có nhiều người môn đệ của chúng tôi đi học các hệ phái Phật giáo khác, thí dụ như Tây Tạng rồi phát biểu rằng: "Chúng con thấy rằng PGVN không có cái ǵ đặc biệt". Chúng tôi trả lời: "Nếu PGVN không có ǵ đặc biệt th́ làm sao 18 thế kỷ du nhập vào Việt Nam mà Phật giáo vẫn tồn tại? Nếu không có ǵ đặc biệt th́ nó đă bị đào thải từ lâu rồi, đâu c̣n đến ngày nay. Sở dĩ ḿnh không thấy cái đặc biệt đó, là v́ ḿnh chưa nh́n kỹ, ḿnh chưa thực sống với nó". Đó là điểm thứ hai.

Điểm thứ ba nói về thế kỷ sắp tới, có người phát biểu rằng: khí giới của thiên niên kỷ sắp tới đây, là khí giới nhân quyền, tức là những cuộc tranh đấu cho quyền sống của con người. Khí giới đó không phải là sức mạnh của văn minh vật chất, không phải là khoa học kỹ thuật, không phải khí giới nào tối tân hiện đại mà là quyền sống tự do của con người. Nhân danh "nhân quyền" mà bao nhiêu biến cố xảy ra và sẽ xảy ra dài dài trong thế kỷ tới. Bởi vậy những phong trào tranh đấu ngày nay đều hướng đến đó, thậm chí nhiều quốc gia cũng đặt chương tŕnh kế hoạch hành động theo chiều hướng đó. Riêng về Phật giáo và Giáo Hội, chúng tôi nghĩ rằng: "thiên niên kỷ sắp tới là thời đại phát huy về đạo đức, mà nói rơ hơn, thời đại của tu tập, tu học". Tổ chức nào phát huy đạo đức tu học càng nhiều, tổ chức ấy sẽ vững mạnh, sẽ kiện toàn từ bề rộng cũng như bề sâu.

Hiện nay phong trào học hỏi giáo lư của người Việt ở hải ngoại đang lên. Do đó, câu hỏi đặt ra là chúng ta làm ǵ trong những ngày tới để xây dựng Giáo Hội hải ngoại cũng như cho quốc nội đang gặp khó khăn? Đó là làm thế nào để người Phật tử có thực chất tu học, không phải chỉ có học, mà phải tu, tức là phải phát huy khả năng đạo đức của ḿnh từ giới xuất gia, cũng như giới tại gia. Trang nghiêm giáo hội và phục vụ chúng sinh trong thế kỷ tới, khí giới chính yếu của người Phật tử là phải có thực chất tu học".

Chúng tôi chỉ có mấy nhận xét thô thiển đóng góp Đại Hội và xin cầu nguyện cho Đại Hội kỳ này được thành công viên măn trong sứ mạng của GHPGVNTN tại Úc - Tân Tây Lan cũng như hải ngoại đối với dân tộc và đạo pháp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

CONGREGATION OF VIETNAMESE BUDDHIST IN THE UNITED STATES
TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

857-871 South Berendo Street, Los Angeles, California 90005
(213) 384-9638

 

Los Angeles, ngày 4 tháng 8 năm 1999

Kính gởi:

Ḥa Thượng Thích Như Huệ, Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn,

Thượng Tọa Thích Bảo Lạc và Ban Tổ Chức Đại Hội

 Giáo Hội PGVNTN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Tôi rất xúc động khi được nhận lá thư đầy đạo t́nh và lời thỉnh cầu thiết tha của Quư Thầy dành cho tôi ở vị trí Chứng Minh Đạo Sư của GHPGVNTN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. Tâm nguyện và hành hoạt của tôi từ trước cho tới giờ vẫn trọn vẹn vẫn dành riêng cho một Giáo Hội PGVN Thống Nhất thực sự để xứng đáng thừa tiếp tinh thần và hoạt dụng của Giáo Hội sơ khởi từ 1964. Cho nên, khi nh́n thấy quư Thầy, những người con gương mẫu và trung kiên của Giáo Hội Mẹ nay đứng ra vận động và thành lập Giáo Hội Thống Nhất, tôi rất mừng và gửi gắm nhiều hy vọng, mà hy vọng tha thiết nhất của tỏi là được thấy Giáo Hội ấy chuyên chở được hết t́nh bao dung, hợp tác, cảm thông và nương tựa - cái h́nh ảnh đẹp đẽ của Tăng Đoàn thời Phật.

Phần tôi, trước lời cầu thỉnh và dù rất muốn đứng bên cạnh quư Thầy đế cùng lo Phật sự, tôi vẫn không dám nhận sự yêu cầu của quư Thầy. Tôi nghĩ rằng, vị trí Chứng Minh Đạo Sư cho Giáo Hội tương lai Úc Châu nên thỉnh mời một Cao Tăng của địa phương th́ thích hợp nhất.

Tôi hết ḷng cầu nguyện cho các Phật sự mà quư Thầy đang chăm lo đạt thành kết quả, Giáo Hội Thống Nhất Úc Châu được kết hợp trong cảm thông hiểu biết và mối liên hệ giữa chúng ta vẫn thắm thiết đạo t́nh.

Kính thư,

Sa Môn Thích Măn Giác

OTHER OFFICES: Arizona * Atlanta * Colorado * Connecticut * Florida * Georgia * Hawai * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Michigan * Missouri * N. Carolina * Ohio * Oklahoma * Pennsylvenia * Tennesses * Texas * Utah * Virginia * Washington D.C. * Washington State.

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHÁT
HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
Chùa Bát Nhă, Santa Ana, ngày 7 tháng 8 năm 1999

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi Chư Tôn Giáo Phẩm.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

Kính thưa Chư Tôn Quí Liệt Vị.

Được biết Chư Tôn Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, tổ chúc Đại Hội từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm 1999 để thành tựu, nghiên cứu, xây dựng, phát triển mọi Phật sự cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tại Hội trường Chùa Pháp Bảo ở Úc Châu. Tôi nhất tâm hoan hỷ và vô cùng phấn khởi đối với Phật sự cao quí thích đáng cần thiết này của Chư Tôn Liệt Quí vị.

Vào thời đại pháp nhược ma cường này, sự thành thật hỷ xả thương yêu đoàn kết gắn bó với nhau để xây dựng và phát triển Phật sự, điều dó thật là cần thiết quí báu may mắn cho Đạo Pháp. Tôi xin gửi trọn tâm thành tôi dện với Chư Tôn Liệt Quí vị qua mấy gióng này với những giọt lệ tuôn rơi, khi nghĩ đến công đức và ḷng từ bi vô biên của Đức Phật đối với tất cả chúng ta.

Thành tâm cầu chúc Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan thành công thập phần viên măn.

Trân Trọng.

Thích Thuyền Ấn.

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
LĂNG NGHIÊM BẢO VƯƠNG TỰ

60 Mc Pherson St, Essendon Vic 3040. Australia.
Tel-F: 03-93260428. M. 0413 805788
Việt Nam Quốc Lịch 4878. Kỷ Măo. TL 6.9.99. PL. 2543

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi: Ban Tổ Chức Đại Hội GHPGVNTNHN

tại ÚC ĐẠI LƠI - TÂN TÂY LAN.

Trích/Yếu: Phúc thư BTC Đại Hội mời tham dự chứng minh lễ khai mạc và Đại Hội. 10, 11, 12-9-99. V́ để hợp cách tổ chức, nên tôi gỏi phúc thơ này, dù tôi đă có cùng kư trong thơ mời thỉnh chư Tôn Quốc Nội và Hải Ngoại với tư cách Hội Đồng Tăng Già cung thỉnh cùng với Ban Tổ Chức.

Kính bạch cùng quư Ngài,

Tôi là một trong các quư Ngài, Quư Tôn đức đă từng gian khổ, nhục vinh với GHPGVNTN Úc Châu - Tân Tây Lan từ, Tân Dậu (1981) - Ất Hợi 1995 và: -1999.

Thật đúng thời lại một lần nữa chúng ta thành lập Giáo Hội. Trong hơn bốn năm này, tôi một mực cầu mong các Ngài sớm hăy ngồi lại tiếp nối truyền thống GHPGVNTN đích thực đó, hầu cứu nguy cho Giáo Hội PGVNTN tại quê nhà, và yểm trợ với GHPGVNTN đ̣i lại những ǵ mà GH của ta và của dân tộc ta đă bị cộng sản cướp đoạt.

Hân hạnh thay: "V́ đạo Phật gắn liền với dân tộc"!

Ngày nay, chư Tôn đă làm đúng mạng mạch của Đạo Pháp, phải chăng cũng đă nhờ vào chướng duyên nội, hoặc ngoại tại. Chính nó đă giúp cho thời cơ sớm chín mùi để chư Tăng, Ni cùng nhau thực hành bổn phận: "Hoằng pháp, v́ đạo, v́ chúng sanh và v́ quê hương dân tộc". Thắm thiết nỗi đau đớn, mất Giáo Hội, và khô kiệt thân xác tù đày của các bậc Tôn Túc cũng như cái đau sơ xác áp bức của đồng bào bị gông cùm Cộng Sản Việt Nam. V́ giải trừ tất cả những bức thống kiềm tỏa với đạo, với đời với quê hương làng nước. Tôi tin tưởng Đại Hội và cầu chúc ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG VIÊN MĂN và Tôi xin kính nhận lời mời THAM DỰ CHỨNG MINH ĐẠI HỘI như quư Ban Tổ Chức đă cung thỉnh.

Kính chúc chư Tôn Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và toàn thể Đại Biểu, GĐPT, Quan Khách, Thiện Nam Tín Nữ tham dự Đại Hội thân tâm thường an lạc.

NAM MÔ PHÁP TRÀNG MĂN VƯƠNG PHẬT

Australia, Melbourne Ngày Vía Long Thọ Bồ Tát 24. 07. Âm Lịch (6.9.99).

Kính Thư

Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn

  

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI
ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
Đại Hội Thành Công Viên Măn

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
ÚC ĐẠI LỢI VÀ TÂN TÂY LAN THÀNH CÔNG VIÊN MĂN

 

Trong bầu không khí trang trọng, với sự hiện diện của 300 đại biểu, đồng hương Phật tử và quan khách, Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân ray Lan đă khai mạc tại hội trường Chùa Pháp Bảo (NSW) vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy 11-9-99 vừa qua. Sau phần chào quốc kỳ Úc Việt, Phật Giáo kỳ và một phút nhập Từ Bi Quán, do bận công việc phải rời hội trường sớm, ông Philip Ruddock được Ban tổ chức đặc biệt mời đọc diễn từ chào mừng Đại Hội.

Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, Trưởng ban tổ chức Đại Hội, qua diễn văn khai mạc đă nêu rơ mục đích của Đại Hội: "Pháp nạn quốc nội chưa lắng yên, th́ Giáo Hội tại Úc bị gián đoạn sinh hoạt từ năm 1995 v́ lủng củng nội bộ. Cấp Trung ương của Giáo Hội tê liệt hoàn toàn từ tháng 12 năm 1995 khi Đại Hội Khoáng Đạt kỳ IV không được tổ chức. Chư Tăng, Ni và Giáo Hội địa phương sau hơn 3 năm ẩn nhẫn, chờ đợi, gởi thư khiếu nại, trực tiếp đề nghị giải pháp hữu hiệu cho đường hướng hoạt động chung, nhưng đều vô hiệu!

Vào tháng 1 năm nay (1999) Ḥa Thượng Thích Phước Huệ nguyên Viện Trưởng đă tự triệu tập Đại Hội không dựa nguyên tắc Hiến Chương Giáo Hội quy định, và không tham khảo Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương của Giáo Hội, để cho Ngài tự ổn cố chức vị Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo GHPGVNTN UĐL-TTL của ḿnh. Việc làm xé lẻ này của một cá nhân không thể đại diện được cho tiếng nói của Phật Giáo Việt nam tại Úc, nên buộc ḷng chư Tăng, Ni đang hành đạo tại Úc phải tái lập ưu thế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thống, để vừa nỗ lực truyền thừa mạng mạch Phật Pháp, vừa đi đúng đường hướng của Giáo Hội mẹ tại quê nhà, nên từ tháng 5-1999 đă thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội. Sau năm phiên họp cân nhắc cẩn trọng mọi việc trong các tháng 5,6,7 và 8 vừa qua, ban soạn thảo Hiến Chế gồm 10 vị tôn đức và hai nhân sĩ trí thức Phật Giáo đă tận t́nh làm việc và đúc kết nhiều ư kiến, để có được bản dự thảo Hiến Chế mà Đại Hội sẽ tham khảo và thông qua chiều nay".

Sau diễn văn khai mạc của Thượng tọa Thích Bảo Lạc là Đạo từ của chư vị cao tăng: Ḥa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, văn pḥng 2 Viện Hóa Đạo, Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN tại Canada, Ḥa Thượng Thích Minh Tâm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN tại Âu Châu. Ông Ned Maruncic, Commissioner của NSW Ethnic Affairs Comssion đại diện Thủ Hiến Bob Carr cũng đă tham dự và chúc mừng Đại Hội.

Nhân dịp này, Đại Hội cũng đă lắng nghe Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn (VIC) tuyên đọc Đạo Từ của Ḥa Thượng Thích Huyền Quang, Xử Lư Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN gởi đến Đại Hội ngày 30-8-99, Ḥa Thượng Thích Như Huệ (Nam Úc) tuyên đọc Thư chúc mừng Đại Hội kỳ 8 ngày 2-8-99 của Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

Lễ khai mạc Đại Hội đă chấm dứt lúc 12g30 cùng ngày sau lời phát biểu của một đại diện cư sĩ và cảm tạ của Đại Đức Thích Tâm Phương thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội. Cũng cần biết, Đại Hội kéo dài 3 ngày từ Thứ Sáu 10-9 đến Chủ Nhật 12-9-99. Thành viên Đại Hội là chư vị Tăng, Ni đại diện cho 23 cơ sở, tự viện tại Úc và Tân Tây Lan, 11 gia đ́nh Phật Tử.

Trong ngày cuối cùng của đại hội là phần cung thỉnh quí vị Tăng sĩ và Phật tử vào các Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương và Hội Đồng Điều Hành như sau:

Hội Đồng Chứng Minh:

1. Ḥa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)
Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.

2. Ḥa Thượng Thích Hộ Giác (USA)
Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Văn Pḥng 2 Viện Hóa Đạo.

3. Ḥa Thượng Thích Thuyền ấn (USA)
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Viện Hóa đạo GHPGVNTN.

4. Ḥa Thượng Thích Huyền Vi (France)
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN"Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới.

5. Ḥa Thượng. Thích Huyền Tôn (Australia)
Đồng Sáng lập viên GHPGVNTN Úc Châu-Tân Tây Lan
Viện Chủ Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự.

6. Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan (USA)
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại Tại Canada
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành (đặc trách liên lạc các Châu), GHPGVNTN Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, Văn pḥng 2 Viện Hóa Đạo.

7. Ḥa Thượng Thích Minh Tâm (France)
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN tại Âu Châu
Viện chủ Chùa Khánh Anh, Paris.

Hội Đồng Giáo Phẩm :

1. Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn
2. Ḥa Thượng Thích Như Huệ
3. Thượng Tọa Thích Bảo Lạc
4. Thượng Tọa Thích Tịnh Minh
5. Thượng Tọa Thích Quảng Ba
6. Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
7. Thượng Tọa Thích An Thiên
8. Thượng Tọa Thích Trường Sanh
9. Đại Đức Thích Nguyên Trực.

Hội Đồng Điều hành:

Hội Chủ: Ḥa Thượng Thích Như Huệ
Phó Hội Chủ l: Thượng Tọa Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ 2: Thượng Tọa Thích Bảo Lạc
Phó Hội Chủ 3: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Phó Hội Chủ 4: Thượng Tọa Thích Trường Sanh
Tổng Thư Kư: Thượng Tọa Thích Bảo l.ạc
Đệ 1 Phó Tổng Thư Kư: ĐĐ. Thích Nguyên Tạng
Đệ 2 Phó Tổng Thư Kư: ĐĐ. Thích Tâm Minh
Chánh Thủ Quỹ: Ni Sư TN Như Thiền
Phó Chánh Thủ Quỹ: Sư Cô TN Tâm Lạc
Vụ trưởng Vụ Tăng Sự: Thượng Tọa Thích Bổn Điền
Vụ Phó Tăng Sự: ĐĐ. Thích Nguyên Trực
Vụ trưởng Vụ Hoằng Pháp: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Vụ Phó 1 Vụ Hoằng Pháp: ĐĐ. Thích Nhuận An
Vụ Phó 2 Vụ Hoằng Pháp: ĐH Đồng Loại Trần Nguyên Trung
Vụ Trưởng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: Thượng Tọa Thích Trường Sanh
Vụ Phó 1 Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐH Như Tạng Lâm Như Tạng
Vụ Phó 2 Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐH Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện
Vụ Trưởng Vụ Cư Sĩ: ĐĐ. Thích Như Định
Vụ Phó 1 Vụ Cư Sĩ: ĐĐ. Thích Tịnh Đạo
Vụ Phó 2 Vụ Cư Sĩ: ĐH Nguyên Hiệp Nguyễn Gia Hiếu
Vụ Trưởng Vụ Thanh Niên-GĐPT: ĐĐ. Thích Tâm Phương
Vụ Phó Vụ Thanh Niên-GĐPT: ĐH Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm
Vụ Trưởng Vụ Từ Thiện Xă Hội: ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
Vụ Phó 1 Vụ Từ Thiện Xă Hội: Sư Cô TN Trí Lưu
Vụ Phó 2 Vụ Từ Thiện Xă Hội: Sư Cô TN Diệu Pháp
Vụ Trưởng Vụ Tài Chánh: Đại Đức Thích Nhật Tân
Vụ Phó 1 Vụ Tài Chánh: Đại Đức Thích Viên Chơn
Vụ Phó 2 Vụ Tài Chánh: Sư Cô TN Bảo Sơn
Vụ Trưởng Vụ Nghi Lễ: Đại Đức Thích Tâm Minh
Vụ Phó 1 Vụ Nghi Lễ: Đại Đức Thích Phổ Hương
Vụ Phó 2 Vụ Nghi Lễ: Sư Cô TN Bảo Trường.

Trong cuộc họp báo vào chiều Chủ Nhật, khi Đại Hội đă thông qua được những vấn đề quan trọng, đại diện của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN tại UĐL và TTL, đă trả lời nhiều câu hỏi của giới truyền thông Việt Ngữ. Trả lời câu hỏi về sự phân hóa của Phật Giáo tại Úc Đại Lợi khi cùng một lúc có hai Giáo Hội cùng tên hoạt động, Thượng Tọa Thích Quảng Ba Đệ I Phó Hội Chủ cho biết - Tuy cùng tên nhưng thật ra có khác. Đó là Giáo Hội hiện nay là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất-Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan - Thượng Tọa cho biết, danh xưng Hải Ngoại của Giáo Hội vừa thành lập để khẳng định sự liên hệ với Giáo Hội Mẹ ở trong nước. Thượng Tọa cũng cho biết - Chúng tôi có đến 6 Giáo Hội Phật Giáo bạn, chứ không riêng Giáo Hội của Ḥa Thượng Thích Phước Huệ .

Phần họp báo diễn ra trong khoảng 60 phút với nhiều câu hỏi đă được chư vị trong Hội Đồng Điều Hành giải đáp thỏa đáng. Cũng trong giờ gặp gỡ đại diện các cơ quan truyền thông. Ban tổ chức cũng thông báo những tin mới nhất về sự khủng bố Giáo Hội tại quê nhà, đồng thời công bố thành phần Hội Đồng Điều Hành và Quyết Nghị của Đại Hội.

Báo Dân Việt, số 310, thứ năm 16/9/1999.

 

 

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA
Vietnamese Unified Buddhist Congregation Of Canada
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH.
Executive Board

Trụ Sở (Head Office): 172036. ST.SE. Calgary.
Alberta.
(Canada. T2A lC8. Tel. (4O3) 235-306O. Fax (403) 235-O317

 

Kính gửi: Thượng Tọa Thích Bảo Lạc

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội

GHPGVNTNHN/UĐL-TTL

Kính bạch Thượng Tọa.

Đă nhận được thư mời của ban tổ chức Đại Hội .

Hôm nay, xin với tư cách cá nhân là Phó Chủ Tịch HĐĐH và Đại Diện VPII Viện Hóa Đạo tại Canada, con xin thành kính dâng lên lời vấn an sức khỏe đến chư tôn đức giáo phẩm và đồng thời có đôi lời thăm hỏi đến toàn thể đại biểu tham dự Đại Hội.

Rất tiếc v́ lư do sức khóc mà con không về tham dự được, nhưng Ḥa Thượng Thích

Thắng Hoan, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada là đại diện của chúng con sẽ về tham dự.

Ứơc mong Đại Hội được thành tựu tốt đẹp trong tinh thần ḥa hợp và sáng suốt như lời di huấn của Cố Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu. Chánh Thư Kư Kiêm Xử Lư Viện Tăng Thống bức thông điệp năm 1992.

Nguyện cầu trên Tam Bảo gia hộ Đại Hội thành công mỹ măn.

Edmonton ngày 3 tháng 9 năm 1999

Kính thư,

Tỳ kheo Thích Thiện Tâm.

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
THE VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN THE UNITED STATES

CHÙA DIỆU PHÁP

424 Ramona Ave, Montery Park, CA 91754. Tel: (626) 288-5359. Fax: (626) 572-8741

 

Phật lịch 2543, ngày 04 tháng 9 năm 1999

Kính gởi: Thượng Tọa Thích Bảo Lạc

Trưởng ban Tổ chức Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

Kinh bạch Thượng Tọa,

Lẽ ra chúng con phải đến để tham dự Đại Hội GHPGVNTNHN tại  Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, tuy nhiên v́ bận một số Phật sự quan trọng tại địa phương; do vậy, chúng con không thể đến dự Đại Hội đúng như ư nguyện được. Dù vậy, chúng con toàn tâm hỗ trợ và tán đồng mọi Quyết Nghị của Đại Hội.

Cầu nguyện Đại Hội thành công tốt đẹp để Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tiếp tục hoàn tất sứ mệnh thiêng liệng cao cả của ḿnh đối với đạo pháp, dân tộc và nhân sinh.

Kính,

Tỳ Kheo Thích Viên Lư
Tống Thư Kư Hội Đồng Điều Hành
GHPGVNTNHN-HK

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
CHÚC TỪ
Của đại biểu Cư Sĩ trong Lễ Khai Mạc
Đại Hội Khoáng Đại GHPGVN/TN-HN tại UĐL-TTL


(thứ bảy 11-9-1999)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Ḥa Thượng trong Đại Hội Chứng Minh,

Kinh bạch nhị vị TT Trưởng Ban Tổ Chức và Tổng Thư Kư,

Kính bạch chư tôn TT, ĐĐ, Tăng Ni,

Kính thưa ông Tổng Trưởng di trú Liên Bang,

Kính thưa ông Ned Maruncic, đại diện thủ hiến tiểu bang NSW,

Kính thưa quư vị đại diện các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, các tôn giáo bạn, quư vị đại diện cơ quan truyền thông đại chúng,

Kính thưa quư vị đại biểu, quư Phật tử và quư đồng hương,

Kinh thưa quư vị,

Thật là một niềm vui lớn lao cho toàn thể Phật Giáo đồ VN tại Úc và TTL được tham dự Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN-HN tại UĐL-TTL.

Đại Hội hôm nay mang tầm vóc trọng đại lịch sử cho dân tộc và đạo pháp.

Lui về quá khứ ta thấy GHPGVNTN đă được thành lập lâu đời và nhất là sau cuộc tranh đấu dũng mănh, kiên cường để bảo vệ các quyền căn bản và đạo pháp năm 1963, Giáo Hội càng phục vụ dân tộc hữu hiệu hơn.

Sau 1975, hầu hết các cơ chế chính trị, xă hội, văn hóa của VNCH đều bị tan ră duy chỉ có GHPGVNTN c̣n tồn tại, vẫn sinh hoạt với tinh thần bất khuất, dưới sự lănh đạo cao minh của chư tôn Hội Đồng Lưỡng Viện, nhất là nhị vị HT Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ đă uy vũ bất khuất trước cường quyền bạo lực.

Cộng Sản không dám công khai ra lệnh cấm hoạt động v́ họ biết đại đa số đồng bào ủng hộ GH truyền thống.

Tại Hải Ngoại, những người con Phật tha thiết với tiền đồ Đạo Pháp, dù sống rải rác

khắp năm châu, vẫn luôn đồng tâm hợp lực xây dựng các GH theo tinh thần lục ḥa và hiến chương của GHPGVNTN tại quê nhà.

Khi chư tôn Ḥa Thượng lănh đạo ở quốc nội ban hành giáo chỉ thiết lập Văn Pḥng Hai Viện Hóa Đạo tại Hải Ngoại, th́ chư tôn đức và các Phật tử tại Hải Ngoại đều sôi nổi trong ước nguyện tạo dựng một GH có tính chất thống nhất năm châu cũng như theo đúng truyền thống dân tộc và đạo pháp.

Đại Hội Khoáng Đại của GHPGVNTN HN tại UĐL-TTL được tổ chức hôm nay, theo

ẩn ư, nhằm để:

1. Duy tŕ và phát triển công cuộc hoằng pháp lợi sinh nơi xứ người trong tinh thần ḥa hợp, đoàn kết.

2. Gióng tiếng chuông báo thức cho thế giới biết rơ sự thật về âm mưu tiêu diệt tôn giáo, nô lệ hóa nhân dân của Cộng Sản.

3. Chứng tỏ cho bạo quyền Cộng Sản thấy rằng sự đàn áp tôn giáo nói chung và PG nói riêng là vô hiệu, v́ ḷng dân càng ngày càng hướng về dân chủ, dân quyền, dân sinh. Bằng chứng hùng hồn nhất là kết quả của Đại Hội kỳ 8 GHPGVNTN được long trọng tổ chức tại Hoa Kỳ trong tháng 5 vừa qua và Đại Hội Khoáng Đại kỳ này.

Đại Hội Khoáng Đại khai thông những bế tắc trong niềm tin và sinh hoạt của Giáo Hội trong thời gian qua, đem lại sự đoàn kết, một nguồn sinh khí mới cho toàn thể Phật Giáo đồ tại Úc nói riêng và Hải Ngoại nói chung.

Kính bạch Chư Tôn Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni,

Kính thưa quư vị,

Toàn thể Phật tử chúng con xin tri ân chư tôn HT, TT, ĐĐ, Tăng Ni không nề gian khổ, đă dành rất nhiều thời gian để tổ chức Đại Hội Khoáng Đại này.

Chúng đệ tử sẽ nỗ lực đóng góp nhân, tài, vật lực cũng như tâm lực để củng cố và phát triển Giáo Hội trong tương lai.

Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Hội được thành tựu viên măn và chư tôn HT, TT, ĐĐ, Tăng Ni luôn được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều thắng duyên để d́u dắt chúng con.

Xin kính chúc quư quan khách, quư thiện hữu tri thức luôn được thân tâm an lạc, thịnh

vượng, tinh tấn để sẽ cùng nhau bước sang thiên niên kỷ mới, thế kỷ mới.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT

Hoằng Phi Lưu Hoàng Nguyện
(Nam Úc)

 

 

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam  Thống Nhất Hải Ngoại Tại UĐL-TTL

THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI

 

Kinh Bạch Chư Tôn Đức.

Chúng con toàn trường hợpể hội viên trong tổ chức Phật Tử Hải Ngoại tại Úc Châu.

Chúng con rất vui mừng và hoan hỷ, kính dâng lên chư tôn đức, tăng ni, quí vị cư sĩ, quí vị tri trường hợpức đồng về tham dự đại hội Phật Giáo tại Úc Châu, lời cầu chúc an khang và dồi dào sức trường hợpỏe.

Kính bạch chư Tôn Đức, chư quí vị Phật tử đồng về tham dư đại hội. Trường hợpật là một niềm sung sướng vô biên, đại hội được tổ chức tại Úc Đại Lợi, dưới sự chứng minh của chư tôn đức từ bốn phương quy tụ về đồng trường hợpời có sự ủy trường hợpệm của Ḥa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Trường hợpảng Độ, người đang lănh đạo giáo hội tại quê nhà, cùng quí tôn đức của văn pḥng hai Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ.

Lư do để tất cả chúng con vui mừng, v́ đă bao nhiêu năm dài, giáo hội tại Úc Châu đă không đáp ứng được nhu cầu cần thiết của giáo hội trong giai đoạn hiện tại, để yểm trường hợpợ và giúp đỡ giáo hội mẹ tại quê nhà, đang gặp trường hợpều trường hợpở ngại và khó khăn trên bước đường trường hợpằng dương Chánh Pháp, đồng trường hợpời để giúp đỡ, xoa dịu bao đau thương, tang tóc sau ngày mất nước mà quí vị tôn đức trong giáo hội trường hợpộc GHPGVNTN tại Việt Nam, cùng đồng bào Phật Tử Việt Nam đang gánh chịu.

Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trường hợpống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan lần nầy, nói lên sự keo sơn, và rộng lớn hơn liên kết với Giáo Hội tại quê nhà để đưa niềm tin và vai tṛ của Phật Giáo vào trường hợpế kỷ 21. Trong khi người Tây phương

đang hướng về niềm tin Phật Giáo ngày càng trường hợpều để tu học và nghiên cứu giáo lư uyên thâm của Phật Giáo, th́ người Phật Tử Việt Nam trường hợpắp nơi trên trường hợpế trường hợpới cũng đang hướng về tương lai mới, đầy thông cảm, vị tha để xây dựng quê hương xứ sở và đạo pháp tạo dựng hạnh phúc trong đời sống người Phật Tử Việt Nam.

Chúng con xin chúc đại hội thành công viên măn.

Melbourne ngày 7 tháng 9 năm 1999

Thay mặt toàn trường hợpể hội viên

Nguyễn Bá Phụng

 

 

THƠ:

MỘT LOÀI HOA

Có một loài hoa

Hoa của mấy ngh́n năm đă nở

Sắc không phai

Hương ngát tỏa vào không gian, muôn vạn thuở . . .

C̣n đây

Từ cội Bồ Đề

Rực ánh hào quang

Khắp cơi Tam Thiên có ngân sáng chói

Vi diệu pháp âm

Lan truyền vô ngại

Cơi thế hôm nay

Ngày mai và măi măi.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Đồng niệm tên Ngài.

***

Đức Từ Bi

Là ánh sáng diệu kỳ

Soi thấu ḷng con

Cùng chúng sinh chín cơi

Bóng tối vô minh

Không thể c̣n hiện hữu

Ngài đă đi

Và đi vào bất tử. . .

***

Đồng loại chúng con

Một rồi hai

Hai và tăng măi

Hội Nghị Thánh Tăng

Trùng Tuyên Giáo Pháp

Đến hôm nay

Bốn bể năm châu

Siết chặt ṿng tay

Dưới ánh hào quang

Không phân biệt màu tóc, màu da ...

Chỉ c̣n đây

T́nh thương là tất cả.

***

Dù lao khổ gian truân

Hận thù phản bội

Dù cường quyền áp bức

Đuổi xô trôi nỗi ...

Vẫn c̣n đây

Ngọc quư minh châu

Là ánh Đạo thiêng liêng

Là trí tuệ nhiệm mầu.

***

Và hôm nay

Trên bục gỗ màu y vàng sáng chói

Kính dâng hoa chào đón bậc Tôn Sư

Thầy từ Mỹ Châu

Canada hay trời âu băng giá

Từ Nam Úc, Victoria, Tân Tây Lan ...

Những vùng xa xôi

Nghĩa t́nh cao cả ...

Anh cũng đến

Em đă về từ những miền đất lạ

Chào nhau

Bằng danh hiệu Di Đà

Thế là đủ

Là thân nhau tất cả.

***

Cờ năm sắc tung bay

Lấp lánh ánh hào quang

Đưa ta vào chiều sâu

Chiều cao của ánh đạo nhiệm mầu

Phật Giáo Việt Nam bất diệt

Thống Nhất Bắc Nam Tông

Nam Bắc Trung

Đă lan truyền khắp cả năm châu

Một loài hoa giải thoát

Sắc không phai

Hương vẫn bay

Bay khắp nẻo tinh cầu ...

***

Ghi nhớ ba ngày Đại Hội

Thành lập GHPGVNTNHN-UĐL-TTL

Chùa Pháp Bảo, Sydney 10, 11, 12 tháng 9 PL 2543

NHƯ-TẠNG

 

 

Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

LỜI CẢM TẠ

Ngưỡng Bạch hiện tiền chư tôn đức,

Kính thưa chư liệt vị.

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con thành tâm tri ân đảnh lễ chư tôn ḥa thượng đă đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con mà quư ngài hoan hỷ quang lâm chứng minh cho đại hội của chúng con, đồng thời chúng con cũng thành tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn đức, tăng ni trên toàn liên bang Úc Châu cũng như Tân Tây Lan, đồng hoan hỷ quang lâm chứng minh tham dự suốt trong ba ngày đại hội.

Chúng tôi cũng hân hoan cảm niệm công đức của quư đại biểu các tự viện, gia đ́nh Phật tử đồng về tham dự đại hội.

Chúng tôi cũng chân thành cảm tạ quí vị đại diện các tôn giáo, quí quan khách Úc Việt, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc châu và NSW, quư vị đại diện các hội đoàn, toàn thể, quư vị thân hào, nhân sĩ. Đồng thời, chúng tôi xin được chân thành cảm tạ quí vị trong hai ban phát thanh của đài SBS Sydney và Melboume, và các cơ quan truyền thông, báo chí, đă giúp đỡ cho Giáo Hội trong việc thông tin suốt gần một tháng qua.

Chúng tôi cũng không quên cảm tạ chư tôn đức cũng như quí đạo hữu, các anh chị trong gia t́nh Phật tử đă phát tâm nhận lănh trách nhiệm của các ban, ngành để h́nh thành buổi đại hội ngày hôm nay, và đặc biệt nhất là quí bác, quí anh chị trong ban trai soạn và tiếp tân của chùa Pháp Bảo.

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị. Mặc dù với tất cả mọi cố gắng, Ban tổ Chức vẫn không sao tránh khỏi những vụng về, thiếu sót. Ngưỡng mong chư tôn đức cùng quí vị niệm t́nh thứ lỗi.

Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chân thành cảm tạ chư tôn đức cùng toàn thể chư liệt vị. Cầu nguyện hồng ân chư Phật thường gia hộ và kính chúc quí vị thân tâm an lạc, vô lượng cát ương như nguyện. Riêng chúc quí vị đại biểu được hoàn thành sở nguyện cho kỳ đại hội này.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào toàn thể quí vị.

T.M. Ban Tổ Chức

TK.Thích Tâm Phương

 

 

 

 

Trở về
Mục Lục Kỷ Yếu Đại Hội Kỳ I

 

 

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com