Hội Đồng Chứng Minh
Hội Đồng Giáo Phẩm
Hội Đồng Điều Hành
Thành Viên Giáo Hội
Hiến Chế Giáo Hội
Nội Quy Sinh Hoạt
Các Kỳ Đại Hội

Tư liệu lưu trữ

Lễ Hiệp Kỵ
An Cư  
Khóa Tu Học
Hình ảnh Tự Viện

Liên Kết


 

 

THÔNG BẠCH
Cầu Nguyện và Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Việt Nam


 

 

THÔNG BẠCH VU LAN PL 2561

của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử, cùng chư Thiện hữu Tri thức,

 

Duyên khởi từ Tôn giả Mục Liên tìm phương cứu Mẹ, Đức Phật đã chỉ dạy giải bày Pháp cứu đảo huyền Thắng Hội Vu Lan. Bồ Tát Mục Kiền Liên khôn xiết vui mừng, sắp xếp chuẩn bị thực hiện: Thỉnh nguyện thập phương Tăng Già hoan hỷ câu hội sau 3 tháng an cư kiết hạ giới đức trang nghiêm hạnh nguyện thâm sâu, dưới sự chứng minh của Đức Từ Phụ hiện tiền cùng mười phương Chư Phật gia bị. Pháp hội ấy không những chỉ cứu một mình thân mẫu của Ngài Mục Kiền Liên mà còn cứu vô số sinh linh bị đày đọa thống khổ triền miên thoát khỏi địa ngục, đồng thời hóa giải cõi Ta Bà kham nhẫn thành Tịnh Độ lạc bang; đức Từ cứu khổ, đức Bi tế độ, đi đến đâu cũng thấy hiếu với hạnh, đến nơi nào cũng nghe làm lành lánh dữ, mọi nơi thiện nghiệp tăng trưởng ác nghiệp xa lìa, khắp xứ hành trì tu nhân tích đức tự độ độ tha. (xem tiếp)


 

 


(Xem nội dung)

 


(Xem tiếp)


 

 

Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16
của GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
tổ chức tại Kyneton, Victoria
thành tựu viên mãn

(Xem tiếp)


 

 

 


(Xem tiếp)***

 


(Kính mời xem tiếp)

 

 

 

 

 

Văn Phòng Tổng Thư Ký
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: thnhattan@yahoo.com.au